SNF vill ha samsyn i rovdjursfrågor

(Uppdaterad version) Naturskyddsföreningen efterlyser samsyn i rovdjursfrågorna. Det rapporterar Radio Värmland efter det rovdjursseminarium som arrangerades i Karlstad på lördagen. Men viktigast för ordförande Mikael Karlsson är att Sverige får fler vargar och att det snabbt förs in nya gener i stammen.

Naturskyddsföreningen lade fram tre punkter, som man inom föreningen anser är viktiga för en ökad samsyn i rovdjursfrågorna: Ökade anslag till förebyggande åtgärder, bättre principer vid ersättning av skador och nationell samling mot illegal jakt.

”Problem helt i onödan
– Regeringen snålar på anslagen till stängsel och ersättningen vid skador av rovdjur. Det leder till problem helt i onödan och det försämrar acceptansen. Vi hoppas kunna bygga en stark samsyn mellan miljörörelsen, lantbruket och jaktens intresseorganisationer i denna fråga, med en snabb förstärkning som följd, säger Mikael Karlsson, ordförande i Svenska Naturskyddsföreningen (SNF).
Svenska Jägareförbundet var inbjudettill paneldebatten men valde att inte delta.

JRF: ”Halvera vargstammen”
Men Jägarnas Riksförbund deltog och representerades av Hans-Bertil Granevald.
Han redogjorde för frustreringen över en havererad vargpolitik. Vartgstammen växer snabbt och det finns ingen jakt som reglerar stammen.
– Jag vill halvera vargstammen i Värmland. Idag ökar den med 20 procent per år och det är oacceptabelt, kommenterade Hans-Bertil Granevald enligt Värmlands Folkblad. VF.
– Jag kommer aldrig någonsin att komma överens med dem som vill utrota vargen i länet men däremot med de som vill sätta upp stängsel, replikerade SNF:S Mikael Karlsson, enligt VF.