Foto: Anders Lignell Ulf Lindström representerade JRF under vildsvinsdagarna och berättar om givande föredrag och debatter.

Späckade vildsvinsdagar i Västra Götaland

Vildsvinsdagarna i Tibro och Lundsbrunn i Västra Götaland bjöd på ett späckat schema i svinpestens skugga. Genom att värna efterfrågan på kött vill man stärka produktion och population.

Det var Jordbruksverket i samarbete med Livsmedelsverket, länsstyrelsen i Kronoberg och Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA, som bjöd in till vildsvinsdagarna den 5-6 december. Deltagarna fick bland annat vara med om studiebesök på en vilthanteringsanläggning och panelsamtal samt föreläsningar om Vildsvinspaketet, cesiumtester och afrikansk svinpest.

”Ingen fritid”

Ulf Lindström, distriktsordförande i Jägarnas Riksförbund Uppsala län, fanns på plats som JRF:s representant.

– Jag var där båda dagarna och får konstatera att det rörde sig om ett riktigt späckat schema, vi hade inte någon fritid direkt. Det här gjorde Jordbruksverket bra, säger han och tillägger:

 – Första dagen fick man lära sig om småslakterier. Vi pratade också om Livsmedelsverkets förslag angående att jägare ska få sälja kött till allmänhet och detaljhandel.

Söka svaret

Det uttalade temat för de båda dagarna var att söka svaret på frågan: Hur kan mer vildsvinskött nå konsumenterna? Trots det pågående arbetet med att bekämpa afrikansk svinpest i Västmanland måste vildsvinskedjan – från skog till bord – hållas obruten.

– En veterinär var med på länk och berättade intressant om svinpesten. Jägarna fick beröm igen och det är ju kul. Jag brukar säga att det enda som har varit positivt med pesten är att allmänheten äntligen har fått upp ögonen för jägarnas stora samhällsnytta, säger Ulf Lindström.