Starkt stöd för vargjakt

På måndag presenterar Jägareförbundet en undersökning som visar att svenskar ger ett starkt stöd för vargjakt om syftet är att reglera vargstammen. Attitydundersökningen presenteras av forskaren Camilla Sandström från Umeå universitet vid ett seminarium som Jägarförbundet arrangerar i Almedalen.

Jägarförbundet är en av många aktörer som försöker skapa opinion under den klassiska Almedalsveckan i Visby.

Undersökningen har gjorts i samarbete med forskare från SLU och Lunds tekniska högskola. De har tittat särskilt på attityder till varg i varglänen Dalarna, Gävleborg, Värmland och Örebro, men även i Kronobergs län.

Bred klyfta i Sverige
Attitydundersökningen visar på en bred klyfta mellan landsbygdsbefolkningen i varglänen och storstäderna

– När det gäller antalet vargar tyder vår undersökning på att vi nu nått en gräns för hur många vargar som ska finnas i Sverige. Flertalet vill bibehålla nuvarande nivå. Det är främst i de större städerna som invånarna vill se en ökning, säger Camilla Sandström i ett pressmeddelande.

Starkt stöd för vargjakt
Undersökningen visar även ett väldigt starkt stöd för att jaga varg både i stad och på landsbygden, om syftet är att reglera populationen.

I studien presenteras dessutom attityder till den genetiska förstärkningen av varg samt jakt.

Även en ny masteruppsats om socioekonomiska konsekvenser av vargetablering, kommer att presenteras på seminariet.

Övriga seminariedeltagare är Mattias Johansson, stabschef på miljödepartementet, Inga Ängsteg, chef för Viltskadecenter, Peter Egardt, ordförande i Vargkommittén, Torbjörn Lövbom och Bo Sköld från Svenska Jägareförbundet samt de jaktpolitiska talespersonerna Bengt-Anders Johansson (M) och Helén Pettersson (S).