Statens insamling av vargskit för DNA-analys har startat. 44 revir ska inventeras under två vintrar. Forskaren Jens Karlsson ska också undersöka hur väl hund och människa kan skilja vargskit från annan skit – genom att lukta på den.
Foto: Mikael Moilanen Statens insamling av vargskit för DNA-analys har startat. 44 revir ska inventeras under två vintrar. Forskaren Jens Karlsson ska också undersöka hur väl hund och människa kan skilja vargskit från annan skit – genom att lukta på den.

Statens insamling av vargskit igång

Nu har även Viltskadecenters forskare startat sitt DNA-projekt för att kartlägga den svenska vargstammen.
– Vi kommer att samla in vargspillning i 22 revir i år och lika många nästa år, säger forskaren Jens Karlsson.

Regeringen har gett Viltskadecenter uppdraget att prova nya metoder att inventera varg, som kompletterar spårning på snö. Två miljoner har anslagits till projektet som ska pågå till slutet av vintern 2011.
Insamlingen av vargspillning startade i veckan som gick och jobbet görs av Viltskadecenters personal men också länsstyrelsernas fältpersonal.

Hela norra Värmland 
– Vi kommer att inventera 22 revir. De ligger dels i gränstrakterna mellan Gävleborg och Dalarna samt mellan Dalarna och Värmland. Hela norra Värmland kommer också att ingå, säger Jens Karlsson.
Dessutom tas reviren i Uttersberg, Kloten, och Fulufjället med i undersökningen
Det här projektet har startats för att ge svar på om DNA-analys av vargskit är en bra inventeringsmetod.
– Problemet med spårning på snö är att vissa delar av landet har så dålig snötillgång, att spårning är omöjlig vissa år. När vi får resultaten av DNA-inventeringen får vi en chans att jämföra med spårningsinventeringarna, säger Jens Karlsson.

22 revir nästa vinter
Han räknar med att lika många revir, 22 stycken, kommer att inventeras nästa vinter.
Jens Karlssons tjänstehund, svarta labradoren Tyra, som normalt används för att spåra bland annat varg och björn, kommer också att få en ny uppgift i forskningens tjänst.
– Vi ska testa hur pass effektivt hon kan söka efter vargspillning och skilja den från annan spillning, säger Jens Karlsson.

Hur luktar vargskit?
Experiment kommer också att göras med den fältpersonal som samlar in avföringsproverna. Kan de exempelvis skilja på vargskit och annan skit bara genom att lukta på den?
Jakt & Jägare har tidigare berättat att Jens Karlsson och kollegorna på Viltskadecenter ville samarbeta med Lars-Olov Guttke och vargobs.se i deras privata DNA-analyser av vargspillning. Guttke säger dock nej till samarbete, eftersom hans projekt startats på grund av misstro mot de uppgifter som forskarna och myndigheterna offentliggör om vargstammens storlek.
Så nu har Sverige två projekt där vargspillning ska inventeras – ett privat och ett offentligt.