Björnstammens snabba tillväxt i Västernorrland har nu resulterat i en rekordstor tilldelning inför licensjakten.
Foto: Shutterstock Björnstammens snabba tillväxt i Västernorrland har nu resulterat i en rekordstor tilldelning inför licensjakten.

Stor björntilldelning i Västernorrland

Vid årets björnjakt i Västernorrland tilldelas närmare dubbelt så många björnar som 2020. Efter stammens kraftiga ökning vill länsstyrelsen på sikt komma ner till förvaltningsmålet.

– Enligt förvaltningsmålet ska vi ha 220 björnar i länet, nu ligger vi på det dubbla. Tack och lov är skadebilden inte så stor, vi har ju ren på vintern men inget kalvingsland. Oavsett det måste vi naturligtvis förhålla oss till förvaltningsmålet, säger Lars Wiklund, vilthandläggare på länsstyrelsen i Västernorrland, till Jakt & Jägare.
Han tillägger:
– Dessutom måste vi väga in människornas oro, de som bor nära stora rovdjur måste vi lyssna på.

Marginella skador
Vilka skador orsakar björnarna?
– Så här års är det en del bikupor, men också marginella skador på ensilagebalar. Vi har inte så mycket får, men där har det varit enstaka skador. Lodjur är värre på får.
Den senaste inventeringen från 2020 visar att det finns mellan 440 och 450 björnar i länet, vilket är en ökning med 25 procent sedan 2015.
Också i de omgivande länen, Gävleborg, Jämtland och Västerbotten, växer björnstammarna.
För Västernorrlands del är det problematiskt att gränsa till så många björnlän.
– Enligt forskningen finns det skäl att tro att fler björnar kommer hit, vi får in fler än vi ger så att säga. Vi har ett stort inflöde och ett mindre utflöde.

Utökat samarbete
Situationen gör att samarbetet mellan länsstyrelserna intensifierats.
Bland annat diskuteras hur formerna för jakten kan justeras. I alla de berörda länen är andelen honor stor, något som bidrar till den snabba tillväxten.
– Ska man få jaga på honor med ungar? Det kan vara svårt att avgöra vad som är en årsunge eller en fjolårsunge, men det tror jag att jägarna klarar galant.
– Alla jägare vet ju att man skjuter en kalv först. När det gäller björn undrar man om honan blir aggressiv då, kanske kan det gå att jaga säkert från torn.

Det kan ta några år
Lars Wiklund är övertygad om att förvaltningsmålet går att uppnå utan drastiska åtgärder, men det kan ta några år.
På plussidan nämner han inventeringarna från 2015 och 2020 som är utförda med samma metodik och lätta att jämföra.
– Det är väldigt positivt. Var den biologiska gränsen går för hur många björnar som kan finnas här vet vi inte, men det skulle nog bli så många björnar att människor inte skulle vilja bo här.
– Efter årets jakt ska vi ta en rejäl diskussion med grannlänen och forskarna för att komma vidare på ett bra sätt, säger Lars Wiklund.