Större tilldelning av björn möjlig

På torsdag den 26 juni fattar Naturvårdsverket beslutet om tilldelningen i årets björnjakt.
Länsstyrelserna vill öka avkjutningen rejält jämfört med förra året. I Jämtland föreslår länsstyrelsen nästan en dubblering av kvoten.

Totalt vill länsstyrelserna skjuta 254 björnar. Förra årets tilldelning låg på 184 björnar, och året innan 143.

­– Ibland gör vi andra bedömningar men för det mesta brukar vi gå på länsstyrelsernas linje. Vi har ju tillgång till samma beräkningar om hur många björnar som finns, säger Klas Allander, handläggare på Naturvårdsverkets viltförvaltningsenhet, till Svenska Dagbladet.

I dagsläget räknar man med att det finns mellan 2 500 och

3 000 björnar i Sverige. De fördelas på sju län i norra och mellersta landet. Jämtlands län är ett av de björntätaste länen, där man räknar med att det finns cirka 900 björnar. Förra årets tilldelning var 40 björnar och i år begär länsstyrelsen att få skjuta 70. Månet är att björnstammen i länet ska minska.

– Inför besluten lyssnar vi mycket på opinionen och på senare tid har den påverkats av mediernas ofta negativa rapportering om björnen, säger Maano Aunapuu, länsstyrelsen i Jämtland, till Svenska Dagbladet.

Kompromiss

Förra årets tilldelning på 70 björnar var en kompromiss mellan olika intressegrupper. En allians av jägare, markägare och renskötare begärde en avskjutning av 100 björnar, medan Svenska rovdjursföreningens ville minska kvoten till 40.

Inför årets björnjakt vill Svenska Jägareförbundet att 328 björnar ska skjutas, vilket är betydligt mer än vad länsstyrelsernas begärt.

– Stammen har vuxit sig tillräckligt stor och livskraftig. Vi tycker att den bör minskas, framför allt på vissa håll där det börjar bli för tätt mellan djuren. De negativa attityderna till björnen har ökat när antalet har vuxit och incidenterna med människorna blivit fler. Vi vill inte att folk ska tycka ännu sämre om björnen vilket är risken om den ökar ytterligare, säger Gunnar Glöersen, rovdjursexpert på Svenska Jägareförbundet, till Svenska Dagbladet.