Stövare vargdödad sydväst om Åmot

En stövare blev med all sannolikhet vargdödad på måndagsförmiddagen vid Stora Björnmossen, sydväst om Åmot i Gästrikland. Vargarna fanns kvar i området när länsstyrelsens personal kom till platsen.

Hund och husse var på harjakt på måndagsmorgonen och under förmiddagen tystnade drevet. En stund senare, omkring 11 på förmiddagen, återfanns pejlhalsbandet, inälvor och rester som bedöms härröra från hunden.
Uppenbarligen höll sig vargen eller vargarna kvar i området även sedan länsstyrelsens personal i Gävleborg kommit till platsen.
– En person såg vargen på ett vägkrön, ungefär 130 meter bort. Jag skyndade mig in i skogen och lyckades också få en skymt av vargen, berättar Tomas Bernelind, rovdjurshandläggare på länsstyrelsen.

Spårar med hund
Under dagen försökte man med hjälp av spårhundar hitta kvarlevorna av hunden, dock utan resultat. Spårningen upphörde vid niotiden på kvällen och ska återupptas på tisdagen.
– Syftet är både att hitta kroppen, för att säkert kunna fastställa vad som hänt, samt eventuellt lyckas kunna fastställa vilken vargindivid som utfört angreppet, vilket kan vara viktigt om det sker fler angrepp. I det här läget försöker vi samla så mycket information vi kan, berättar Bernelind.

Orädd Åmotsvarg
Tomas Bernelind och Jens Karlsson, från Viltskadecenter, råkade befinna sig i Åmot när vargangreppet skedde. Anledningen var den närgångna vargen som hållit till mitt i byn och misstänks ha tagit katter (läs mer om det här).
– Vi spårade av omgivningarna i den händelse att det låg något kadaver som lockade in vargen i bebyggelsen. Vi hittade emellertid ingenting, berättar Bernelind.
Det går dock inte att säga om den närgångna vargen och det aktuella hundangreppet har någon koppling. Det finns flera vargrevir i omgivningarna, bland annat Korsåreviret söderut och Amungenreviret åt nordväst.