Det blåser upp till strid om den nya Viltmyndigheten.
Foto: Riksdagen och Martina Huber/regeringskansliet Det blåser upp till strid om den nya Viltmyndigheten.

Striden om Viltmyndigheten hårdnar

Berg hotar Romson med förtroendeomröstning

Miljöpartistiska miljöministern Åsa Romson kommer inte att medverka till att rovdjursfrågorna flyttas från Naturvårdsverket till en ny viltmyndighet. Det får moderaternas landsbygdspolitiska talesperson, Ulf Berg, att höja ett varningens finger till Romson.
– Hon ska tänka på att en majoritet av riksdagen kan få igenom en misstroendeomröstning mot henne, säger Ulf Berg.

I fredags arrangerades Miljöbalksdagarna på Münchenbryggeriet i Stockholm. Åsa Romson frågades ut i direktsänd webb-TV.
Frågan om ny viltmyndighet kom upp. Vid det senaste sammanträdet i miljö- och jordbruksutskottet körde Allianspartierna och Sverigedemokraterna över S, MP och V. Förslaget till Riksdagen är att den ger regeringen i uppdrag att inrätta en ny myndighet.

Exekutiv makt 
I webb-TV-sändningen resonerade Romson kring att riksdagen stiftar lagar och är en parlamentarisk grund för regeringen
– Sedan har vi också en exekutiv makt, som är regeringen. När det gäller att organisera Myndighetssverige, att utse utredare och tillsätta utredningar,  måste det vara regeringens del. Själva organiserandet av detta kommer jag inte att släppa till miljö- och jordbruksutskottet att bestämma om, deklarerade Romson.

Romsons svar: Nej 
Enligt moderaten Ulf Berg är en av poängerna med en viltmyndighet att Naturvårdsverket har förbrukat sitt förtroende i rovdjursfrågorna och att de bör fråntas det ansvaret.
Åsa Romson fick en rak fråga under webb-TV-sändningen från Münchenbryggeriet­­: Kommer du att medverka till att lyfta bort rovdjursfrågorna från Naturvårdsverket?
– Nej, svarade Romson kort.

Misstroendeomröstning 
Ulf Berg ser allvarligt på miljöministerns besked.
– Regeringen ska lyssna på riksdagen, sådan är demokratin. Det finns instrument för det: Om ministern inte lyssnar på vad riksdagen tillkännager kan det leda till en misstroendeomröstning mot henne, säger Ulf Berg.

Statsvetare om läget 
Statsvetaren och författaren Olof Petersson framhåller att riksdagen inte kan tvinga regeringen inrätta eller lägga ned myndigheter. Men riksdagens ledamöter kan då kräva misstroendeförklaring.
– Det finns två varianter, antingen misstroendeförklaring mot statsministern eller mot enskilda statsråd. Om statsministern förlorar en sådan omröstning måste hela regeringen avgå. Riktas omröstningen mot en enskild minister är det bara den ministern som måste avgå, säger Olof Petersson.

Krävs absolut majoritet 
Det krävs en absolut majoritet vid sådana är omröstningar. Minst 175 ledamöter måste rösta emot statsministern eller statsrådet för att misstroendeförklaringen ska leda till avgång.
Det här politiska instrumentet infördes på 1960-talet och har hittills aldrig lett till att någon minister tvingats avgå.
– Det finns fall där ministrar avgått under hot om misstroendeomröstning, men det aldrig gått så långt att någon blivit avsatt, säger Olof Petersson.
Om Allianspartierna och Sverigedemokraterna ställer sig bakom en förtroendeomröstning mot Romson, kommer hon att tvingas bort.

De politiska konsekvenserna
Olof Petersson menar att en förtroendeomröstning kan få olika politiska konsekvenser.
– Det beror på hur statsministern reagerar. Kanske står han solidariskt bakom sin minister och väljer att hela regeringen ska avgå, men då dramatiserar man naturligtvis det hela.
– Alternativet är att han låter det passera och tillsätter en ny miljöminister. Det är en politisk bedömning han måste göra, säger Olof Petersson.
Förslaget om ny viltmyndighet debatteras i riksdagen under onsdagen, med start klockan tolv.