Foto: Shutterstock Under vinterns licensjakt på lodjur fälldes rekordmånga djur, nu har kropparna undersökts av SVA.

SVA-rapport: Friska och hälsosamma lodjur

182 lodjur som sköts under licensjakten är färdiganalyserade av Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA. Resultaten visar att den svenska lodjursstammen är i gott skick, men två fall med läkta amputationer stack ut.

Andra fynd

Av 64 undersökta magsäckar innehöll 36 rester av hjortdjur, elva av hare och två av fågel. Övriga var tomma.

97 procent av djuren hade tarmparasiter och 16 procent hade öronskabb.

En hona var dräktig i ett tidigt stadium, något som är ovanligt under tiden för licensjakt.

Två lodjur hade en extra binjure, vilket inte bedömdes ha någon hälsomässig effekt.

Ett djur led av en blodig tarminflammation orsakad av kolibakterier.

Förra året undersöktes 106 lodjur av SVA, i år var siffran 182 stycken – en rejäl ökning som innebar att SVA tvingats rationalisera hanteringen.

Inga av de undersökta djuren led av rävskabb, enligt SVA:s rapport.

Stack ut

Men några fynd stack ut:

Ett djur hade en träpinne fastkilad tvärs över gommen, men var ändå vid gott hull.

Dessutom saknade två lodjur delar av ett ben. Skadorna var läkta och orsaken till dem är okänd, men SVA utesluter inte att djuren fastnat i olagliga bensaxar eller snaror.

Fyra lodjur hade extra tänder och 53 individer hade påfallande slitna, avbrutna och i övrigt skadade tänder.

Sliter hårt

– Det är uppenbart att rovdjur sliter hårt på sina tänder och årets fynd kan betraktas som förväntat i en rovdjurspopulation, kommenterar Emma Höök, rovdjursbiolog på SVA.

Här kan du läsa den fullständiga rapporten.