Bildexempel på olika vargvalpar i Vildskadecenters folder.
Bildexempel på olika vargvalpar i Vildskadecenters folder.

Svårt se skillnad på vuxna och valpar

Viltskadecenter har gett ut ett nytt faktablad om den skandinaviska vargens utseende. I foldern visas hur svår det kan vara att se skillnad på vuxna vargar och valpar när de upptäcks i terrängen.

– Vi tror det kan vara till hjälp i framtiden som ett led i inventeringsarbetet. Ju mer varg det ska vara i landet desto svårare får länsstyrelserna att hinna med.
Det säger Inga Ängsteg, verksamhetsansvarig vid Viltskadecenter.
Syftet med bladet är att visa på skillnaderna mellan en vuxen varg och vad man kallar en valp, alltså en varg som är yngre än ett år.

Stora färgvariationer
Bland annat beskriver man hur färgen kan skifta mellan en vuxen och en ungvarg. Globalt kan vargen visa stora färgvariationer från helt svart till helt vitt med en rad olika mellanformer med inslag av gult, brunt och roströda.
Även storleken på ett djur kan vara svår att fastställa särskilt om det inte finns någonting annat i närheten att jämföra med, exempelvis om varg visar sig ute på en frusen sjö.
Beträffande storlek är som regel valparna mindre än de vuxna djuren under första vintern, även om det finns stora variationer. En tikvalp kan till och med väga mer än en vuxen hanne framgår det av faktabladet.