Svenskt-norskt rovdjurssamarbete

Idag undertecknas ett unikt avtal mellan Norge och Sverige om gemensam övervakning av de stora rovdjuren över landsgränsen. Samarbetsavtaletundertecknas av cheferna för respektive lands ansvariga myndigheter, Naturvårdsverket och Miljødirektoratet.

Viltbestånden i Skandinavien lever inte isolerade på var sin sida av landsgränsen, utan länderna delar i stor utsträckning gemensamma populationer.
Rovdjursbestånden har tidigare övervakats som skilda populationer. En sådan inriktning tar inte hänsyn till att djur korsar landsgränsen. Det kan leda till att bestånden inte förvaltas på ett enhetligt och hållbart sätt, befarar de två myndigheterna.

”En milstolpe” 
– Avtalet som skrevs under i Trondheim i dag är en milstolpe. Genom gemensam metodik, instruktioner för fältarbetet, gemensamma databaser och rapportering av resultat, även på skandinavisk nivå, säkrar vi en enhetlig och mer komplett övervakning av de stora rovdjuren.
Det deklarerar direktören för Miljødirektoratet, Ellen Hambro och vikarierande generaldirektör Eva Thörnelöf på Naturvårdsverket i ett pressmeddelande.
Det nya avtalet är ett resultat av flera års arbete. 2012 tillsattes en arbetsgrupp för att utveckla en gemensam övervakning för järv och lodjur i Skandinavien. 
Året därpå fanns en gemensam övervakning på plats. De två arterna har övervakats med gemensam metodik sedan dess. 
Året efter etablerades en arbetsgrupp för övervakning av björn och varg. En gemensam övervakning för samtliga arter blev fastställt i oktober i fjol.

Ses som gemensamma rovdjursbestånd
Avtalet bidrar till att förvaltningen behandlar rovdjursbestånden i Norge och Sverige som gemensamma i övervakningsarbetet. Det innebär samarbete kring inventeringar för att övervaka antalet djur, deras utbredning, ändringar i bestånden och demografisk utveckling.  Även samarbete kring forskningsbehov knutet till gränsöverskridande bestånd samordnas.
Samarbetet ska genomföras innanför ramarna för nationell politik, lagstiftning och budget.

”Kunskapsbaserad förvaltning” 
– Jag är glad över att det nya avtalet har kommit på plats. Vi vet mycket om rovdjur i både Norge och Sverige. Genom att sätta denna kunskap i ett större sammanhang, bidrar vi till en kunskapsbaserad förvaltning av de stora rovdjuren i Skandinavien, säger Eva Thörnelöf i pressmeddelandet.
I direktörsmötet mellan Miljødirektoratet och Naturvårdsverket diskuterades även ett bredare samarbete i frågor om fjällräv och mårdhund över gränsen och andra aktuella samarbetsområden.
Även tidigare har Sverige och Norge samarbetat över gränserna i rovdjursfrågor, men samarbetet har varit mer uppdelat, och ofta i anslutning till enskilda projekt.
– Det nya avtalet ger en klar och tydlig överenskommelse mellan myndigheterna genom att samarbetet formaliseras och breddas. Det ger kontinuitet och garanterar ett brett kunskapsunderlag för förvaltningen, säger Ellen Hambro.

Sällsynt samarbete
Internationellt är det sällsynt att myndigheter eller land ingår i liknande samarbetsavtal. Det mest kända exemplet är det så kallade isbjörnsavtalet mellan USA, Kanada, Ryssland, Grönland (Danmark) och Norge. 
Senast i februari 2015 skrev även Ryssland och Norge under ett avtal om gemensam övervakning av isbjörn i Barentshavregionen.
Avtalet är ett så kallat ”Memorandum of understanding” mellan de två ländernas nationella förvaltningsmyndigheter för stora rovdjur.