Sveriges första ”jaktprofessor”

Landets första professur i vilt- och fisketurism har tillsatts. SLU:s rektor har utsett Göran Ericsson till innehavare. Professuren bekostas av Sveaskog. Professuren ska bidra till att utveckla den vetenskapliga basen för studier kring vilt- och fisketurismen i landet.

Målet är att denna ska vara ekologiskt hållbar, socialt ansvarsfull och ekonomiskt bärkraftig. Aktivt samarbete med olika samhällsparter och organisationer är viktigt för att både öka och sprida kunskaperna.

Anslaget är tvärvetenskapligt, och resursen – vilt och fisk samt brukaren, människan – står i centrum.

Huvudsakliga ämnesområden för professuren vid SLU i Umeå är populationsdynamik, viltuttag, och människors preferenser, attityder och beteende.

Jakt- och fisketurism

Om möjligheterna att utveckla jakt- och fisketurismen i Sverige säger den nyutnämnde professorn så här:

– Utmaningen för jakt- och fisketurismen är att förpacka varan så att den blir unik. Här i Norden har vi i ett par bra exempel på hur turismföretagare hittat vinnande koncept: tomten i Rovaniemi, och is och snö i Jukkasjärvi.

– Men i det stora hela vet vi ännu ganska litet om vilka framgångsfaktorer det är som gör att somliga turismföretag lyckas bra med att locka kunder till Sverige, medan andra klarar sig sämre, tillägger Göran Ericsson.

För att jakt- och fisketurismen ska vara långsiktigt hållbar krävs att man följer förändringar i resurstillgången – var och varför finns det fler ripor och öringar i vissa områden?

– Dessutom gäller det att förstå varför folk väljer att komma till just Sverige för att jaga eller fiska, kommenterar Göran Ericsson.

Vilt, fisk och miljö

Göran Ericsson kommer att vara verksam vid den nybildade sammanslagna institutionen vilt, fisk och miljö. Där arbetar fem professorer, tre gästprofessorer, 16 forskare och 20-talet doktorander. Institutionen omfattar också Centrum för vilt- och fiskforskning (CFW), en enhet vars mål är att stimulera samarbetet mellan forskare inom området både nationellt och internationellt.

Sveaskogs satsning omfattar också en professur vid Mittuniversitetet i Östersund, inriktad på forskning kring kommersiellt bärkraftiga naturupplevelser.

Enligt Ann-Britt Edfast, Piteå, forsknings- och utvecklingschef vid Sveaskog, vill bolaget även se naturen som en resurs i turistnäringen.

– Med ökad kunskap inom området vill vi ge landets turistregioner och entreprenörer bättre förutsättningar att skapa långsiktigt lönsamma och hållbara företag. Sveaskog vill underlätta och stimulera till ekonomisk tillväxt i glesbygden och samtidigt öka avkastningen på skogen, kommenterar Ann-Britt Edfast.