Varning för vildsvin med svinpest. Smittan har nu nått Belgien i form av vildsvin som har viruset. Kommer svinpesten till Sverige kan det bli med bilfärjor från Baltikum.
Foto: Peter Nilsson Varning för vildsvin med svinpest. Smittan har nu nått Belgien i form av vildsvin som har viruset. Kommer svinpesten till Sverige kan det bli med bilfärjor från Baltikum.

Svinpesten har nått Belgien

Sanering vid bilfärjor kan krävas i Sverige

Två fall av afrikansk svinpest har konstaterats i Belgien. Två vildsvin i en kommun i sydöstra Belgien har befunnits ha det virus som orsakar svinpesten. Provresultaten bekräftades under torsdagen.
Att sanera fordon som kommer till Sverige med färjor från Baltikum kan krävas för att stoppa svinpesten att nå Sverige.

Redan tidigare i år etablerade belgiska myndigheter en handlingsplan för hur det ska ageras om den afrikanska svinpesten når Belgien. Sjukdomen finns redan i stor mängd i östra EU-länder, men detta är de första kända fallen i västra EU.
Myndigheterna har inte trott på en smitta från svin till svin från öst, utan mer att sjukdomen kan ta ett språng via smittat livsmedel eller kläder och utrustning.

Krismöten hålls
Den afrikanska svinpesten är inte farlig för människan, men för vild- och tamsvin. Det finns inget känt botemedel mot sjukdomen. Myndigheterna i Belgien vidtar nu åtgärder så att inte tamsvin ska drabbas. Krismöten hålls. Området där de två vildsvinen hittades genomsöks för att se om det finns fler drabbade vildsvin, rapporterar den engelska branschtidningen Pig World.
Om tamsvin drabbas kan det få stora ekonomiska följder. 

Oro i grannländerna
Kommunen i Belgien heter Étalle och ligger längst ner i sydöstra hörnet av landet. Det är nära till Luxemburg och Frankrike.
Myndigheterna i Frankrike är därför extremt oroliga för att sjukdomen ska komma in i landet och arbetar med kontrollåtgärder längs gränsen.
I Danmark har det beslutats att bygga ett viltstängsel under nästa år mot gränsen till Tyskland för att hindra vildsvin att vandra in. Men om det räcker för att hindra spridningen av svinpest är tveksamt eftersom smittan kan spridas med till exempel bildäck.

”Extremt allvarlig situation”
– Situationen är extremt allvarlig. Det här visar att det är nödvändigt att ta till drastiska åtgärder för att hindra smittan från att nå dansk jord, säger veterinärdirektören Munk Ebbesen vid branschorganisationen Landbrug & Fødevarer i ett pressmeddelande.
– Det är viktigt att vi fortsätter arbetet med att få bort vildsvinen från den danska naturen och det kan gå för långsamt, tillägger Munk Ebbesen apropå den utrotningskampanj som beslutats för att försöka få bort alla vildsvin från Danmark.

Bråttom med att bygga viltstängslet mot gränsen
Det är även bråttom med att bygga vildsvinsstängslet mot den tyska gränsen, påpekar veterinärdirektören.
I Danmark förstärks dessutom karantänprogrammet. Det finns ett särskilt program i grisbranschen som gäller transporter från svinpestdrabbade områden. Nu ska också sådana transporter från området i Belgien samt gränstrakterna i Tyskland och Belgien omfattas.
I Holland ställs i sin tur krav på att jakten på vildsvin ska ökas.

Laddar för svinpest i Sverige
SVA, statens veterinärmedicinska anstalt har information om sjukdomsförloppet här:
På uppdrag av SVA, är Jonas Malmsten med i den forskargrupp som undersöker hur ett framtida utbrott av afrikansk svinpest i Sverige kan stoppas.
Närmast Sverige finns svinpesten i Litauen och Estland där vildsvinsstammen helt slagits ut i stora områden.
– Den största risken för Sverige är sannolikt att vi får hit smittan genom mänsklig spridning. Vi har regelbundna och täta färjeförbindelser med Baltikum. Det kan tyckas som en god idé att sanera fordonen innan de rullar ut från kajen, säger viltforskaren Jonas Malmsten på SVA.

Vildsvin med sändare på Södertörn
På Södertörn söder om Stockholm har forskarna försett cirka tio vuxna vildsvin med sändare för att kunna följa hur djuren rör sig och i vilken omfattning de har kontakt med andra vildsvinsgrupper.
– Vi undersöker i vilken utsträckning som exempelvis viltstängsel och hårt trafikerade vägar kan begränsa vildsvinens rörelsemönster, säger Jonas Malmsten.
– Vi ska också kartlägga hur djuren beter sig vid jakt. I händelse av ett utbrott i Sverige handlar det om att så snabbt som möjligt decimera vildsvinsstammen för att begränsa smittspridningen, tillägger han.
Fynd av döda vildsvin ska rapporteras till SVA.

LARS SÖNNERGREN
PETER NILSSON