Foto: Anette Pettersson Talma vill liksom Girjas få ensamrätt till all jakt på samebyns marker. (Arkivbild)

Talmas argument ifrågasätts av staten

Med stöd av den uppmärksammade Girjasdomen stämde Talma sameby i våras staten för att få ensamrätt till jakt och fiske. Men staten bestrider stämningsansökan med hänvisning till områdets historiska bakgrund.

Det var i maj i år som Talma sameby följde Girjas exempel och stämde staten med yrkandet att det är samebyn och inte staten som ska ha all jakträtt på samebyns marker.

Men enligt Sameradion är situationen för Talma inte densamma som för Girjas. I statens svaromål till samebyns stämningsansökan i Gällivare tingsrätt finns det en historisk bakgrund som visar att det lång tid tillbaka funnits konkurrens om markerna av en finsktalande befolkning.

Livsviktig jakt

Talma sameby hävdar att man under långt och kontinuerligt brukande av markerna, sedan 1750, har upparbetat en ensamrätt grundat på urminnes hävd.

Staten bestrider Talmas stämningsansökan med huvudargumentet att det redan på 1600-talet fanns en finsktalande befolkning som började bosätta sig i det aktuella området och där jakten och fisket var ett livsviktigt komplement till lantbruket.