Foto: Shutterstock & SLU Viltskadecenter Vargarna blir fler och kraven på licensjakt ökar i flera län. Förutsättningarna skiljer sig också mycket åt mellan olika delar av landet. I Skåne med tre konstaterade revir bor det närmare 130 000 människor per 100 000 hektar – en befolkningstäthet som bara slås av Stockholm.

Tätast mellan vargreviren i Örebro län

Fler vargrevir, förtätning och spridning till nya områden är faktorer som präglar vargdebatten. Inom kort meddelas det slutliga resultatet av vinterns inventering, men redan nu har Jakt & Jägare gjort en sammanställning.

Så här har vi räknat

Sammanfattningen omfattar både revirhävdande vargpar och familjegrupper.

Revir som delas av fyra län räknas som 0,25 per län. Om reviret delas av tre län tillfaller 0,3 varje län och delas reviret av två län (eller länder) räknas det som 0,5 revir per län.

De preliminära resultaten anger att det finns totalt 83 revir som berör Sverige. Jakt & Jägares sammanställning visar något mindre antal revir, det har att göra med att vissa revir delas med Norge.

Vad gäller angivna landarealer är befintligt vatten, som sjöar, borträknat.

Någon gång nästa vecka väntas de slutliga resultaten av den senaste varginventeringen offentliggöras.

Men genom att kombinera de preliminära resultaten från Viltskadecenter med uppgifter från Statistiska centralbyrån, SCB, har Jakt & Jägare redan nu kunnat sammanställa en bild av dagsläget.

Antal och täthet

Vi har tittat på faktorer som antal revir, täthet i meningen antal revir per 100 000 hektar, folkmängd och hur tätt eller glest befolkat ett län är.

Det län som har flest vargrevir är Värmland med 16,8 revir, följt av Dalarna med 14,85 revir och Örebro med 11,1 revir.

Sedan är det ett glapp ner till Södermanland – där ingen licensjakt sker – med 7,5 revir, Gävleborg med 7,05 revir, Västra Götaland med 6 revir och Västmanland med 4,55 revir.

Bilden ändras

Skåne hade i vintras 3 revir, Östergötland 2,5 revir, Jönköpings län 2, Västernorrland 0,8, Uppsala 0,75 och Kronoberg, Kalmar, samt Stockholm 0,5 revir vardera. I Jämtlands län tyder den preliminära beräkningen på att det finns 0,3 revir.

Men då antalet revir sätts i förhållande till respektive läns storlek förändras bilden. Flest vargrevir per 100 000 hektar land finns det i Örebro län med 1,3 revir, följt av Södermanland med 1,24 revir och Värmland med 0,96 revir.