Utanför Laxå avgörs vilka svenska taxar som är bäst på eftersök.
Foto: Dan Briški/Shutterstock.com Utanför Laxå avgörs vilka svenska taxar som är bäst på eftersök.

Tax-SM i Laxå

Den 6-7 augusti gör landets taxar upp om vem som är den bästa eftersökshunden när taxklubben håller sitt SM i trakterna av Laxå. Enligt Gunilla Eriksson, sekreterare i Örebro läns taxklubb, är det ett 40-tal ekipage som kommer till start

– Vi behöver ett 20-tal domare. Vi har lånat in folk både från Värmland och Sörmland, berättar Gunilla som själv ska delta med 2,5 åriga strävhåret Suttarös Wilgot.
Förläggningen för tävlande och funktionärer blir vid Rastpunkt Laxå och spårmarkerna ligger väster och öster om Laxå längs väg 205.
Under SM-tävlingarna ska spåren vara 12-24 timmar gamla med en längd på 750 och 800 meter. 

Passiv i två minuter
Upptagsrutan är 25 gånger 25 meter med en sårlega i rutan och ytterligare en lega efter spåret som ska vara utarbetat inom 45 minuter.
Innan ekipaget når spårslutet ska hunden stoppas och under två minuter förbli passiv innan den tillåts att fortsätta sårarbetet.
– Tanken med passiviteten är att under praktisk jakt ska hundföraren kunna stanna och placera om passkyttarna och då ska hunden kunna vara tyst, berättar Gunilla Eriksson.