Naturvårdsverket samlar nu in synpunkter för att kunna utveckla det nya digitala teoriprovet i jägarexamen.
Foto: Shutterstock Naturvårdsverket samlar nu in synpunkter för att kunna utveckla det nya digitala teoriprovet i jägarexamen.

Teoriprovet i jägarexamen ska ses över

Efter kritik meddelar nu Naturvårdsverket att de ska följa upp och utveckla det digitala teoriprovet i jägarexamen. Fokus ligger på frågorna, inte på kostnaderna som Jägarnas Riksförbund vill sänka.

Sedan teoriprovet i jägarexamen blev digitalt den 1 mars i år har det kritiserats. Framför allt har klagomålen handlat om att frågorna anses för svåra, att språket upplevs som för akademiskt, att andelen bland dem som inte klarar provet har ökat och att det är för dyrt att göra omprov.
I ett pressmeddelande svarar nu Naturvårdsverket att deras bild är att omgörningen av provet överlag upplevs som positiv, men att det förekommer kritik och att myndigheten samlar in synpunkter för att kunna utveckla provet.

Samarbetar med jägarorganisationerna
Carl-Johan Lindström, som är enhetschef på Naturvårdsverkets viltförvaltningsenhet, förklarar att ambitionen inte har varit att göra provet svårare, utan att bättre fånga de kunskaper som en nybliven jägare behöver ha.
Både den nya tekniken och frågorna är framtagna i samarbete med jägarorganisationerna.
– Nu när det funnits synpunkter behöver vi ta till oss dessa som då blir en viktig del i den fortsatta utvecklingen av provet. Tillsammans med jägarorganisationerna är ambitionen också att hitta de frågor som bäst fyller syftet med provet. Frågorna ska fånga provtagarens kunskaper på ett bra sätt eftersom jakt kräver ett stort ansvar både när det gäller säkerhet och jaktetik, utan att bli för svåra, säger Carl-Johan Lindström.

Enklare administration
En klar fördel med det digitala teoriprovet är att administrationen har förenklats för alla inblandade.
Jägarorganisationerna slipper distribuera pappersprov. Provledare behöver inte längre manuellt rätta prov och registrera detta i databasen för jägarexamen. Och för Naturvårdsverket har det blivit enklare att göra just uppföljningar och justeringar.

Inga sänkta avgifter
Men digitaliseringen har också gjort provet dyrare för eleverna och medfört kostnader för provbanorna.
Det tar Jägarnas Riksförbund; JRF, upp i en hemställan som i veckan har skickats till Naturvårdsverket. I den begär JRF bland annat att provavgiften ska halveras för ungdomar och vid omprov, och att den del av pengarna som provbanan får behålla ska öka.
Naturvårdsverket har dock inga planer på att sänka kostnaden för omprov, skriver myndigheten i pressmeddelandet.
– Naturvårdsverket tjänar inga pengar på provet utan de avgifter som betalas in går till att finansiera verksamheten kring jägarexamen, till exempel provledare och it-system, kommenterar Carl-Johan Lindström.