I väntan på att polisen får fram fler internutbildade inspektörer av skjutbanor får de banor som hotas av stängning när femårstillståndet går ut göra egenkontroller som ger ett tillfälligt tillstånd i ett år.
I väntan på att polisen får fram fler internutbildade inspektörer av skjutbanor får de banor som hotas av stängning när femårstillståndet går ut göra egenkontroller som ger ett tillfälligt tillstånd i ett år.

Tillfälliga tillstånd räddar skjutbanor

Egenkontroller, som ger ett års tillfälligt tillstånd, är lösningen för de skjutbanor som annars tvingas stänga på grund av polisens brist på egna besiktningspersoner.

Polisen har ansvaret för att ge skjutbanor det femåriga tillståndet. Det handlar då om säkerhetskraven, inte miljöaspekter.
Det som gäller är villkoren i SäkB för civilt skytte, som tagits fram av skytte- och jägarorganisationerna. Det som reglerats är bland kulfånget och riskerna för rikoschetter av kulor.
Men hela systemet har kollapsat med resultat att det bara i Norrland är ett 50-tal skjutbanor som drabbats eftersom polisen saknar internutbildade besiktningspersoner.

Olika turer om besiktningar
Historiken är att polismyndigheten först sa nej till att ha besiktningspersoner från jägar- och skytteorganisationerna. Sedan anlitades extern besiktningspersonal. Därpå bestämdes att polisen skulle internutbilda egna besiktningspersoner. Men de polisanställda som har ansvaret för inspektioner jobbar på regionbasis och hinner inte med alla län som ingår i regionen. Det har Jakt & Jägare rapporterat om tidigare.

Gör egna tolkningar
Dessutom har polisen börjat göra egna tolkningar av säkerhetskraven, vilket kan ge underkänt bland annat för att vinkeln för kulfång på älgbanor mäts på olika sätt.
Polisen ska även ta fram egna säkerhetsbestämmelser som kan röra till det ännu mer.
Bristen på besiktningspersoner hos polisen har till exempel gjort att den enda person som ska sköta Västerbottens län inte har hunnit med.

”Möjlighet att gör en egen besiktning”
– Men vi insåg att vi inte kan stänga ner banor nu innan jakten och var tvungna att hitta på något. Så nu har klubbarna möjlighet att gör en egen besiktning. En egenkontroll. Då får de ett tillfälligt tillstånd i tolv månader, säger polisen Nils-Olov Gärdin, chef för tillstånd Region Nord, till Folkbladet.
Region Nord täcker länen Västernorrland, Jämtland, Västerbotten och Norrbotten. Strategin är att avdela och utbilda fler kontrollanter, men den processen har ännu inte levererat en organisation som fungerar. I region Nord ska det utbildas tre nya inspektörer i oktober. Förhoppningen är att få fram fler inspektörer i vår.

”Det är beklagligt” 
– Det är beklagligt att det skulle bli så här, men nästa år ska vi vara på banan igen, säger Nils-Olov Gärdin till Folkbladet.
En av de jaktskyttebanor som kan rädda verksamheten med hjälp av en egenkontroll är Ringaborg utanför Lycksele.
– Polisen har visat förståelse. De har haft problem men verkar vilja lösa det. Så då blir det en egenkontroll med ett protokoll man för i och utifrån det beviljas ett ettårigt tillfälligt tillstånd, kommenterar Nils Nilsson, ordförande Lycksele jaktskytteklubb.