Belyst Trijiconsikte som innehåller tritium. Nu behöver inte längre den som har ett tritiumsikte skaffa ett tillstånd från Statens strålskyddsmyndighet.
Foto: Anders Ljung Belyst Trijiconsikte som innehåller tritium. Nu behöver inte längre den som har ett tritiumsikte skaffa ett tillstånd från Statens strålskyddsmyndighet.

Tillstånd för tritiumsikten slopas

Strålsäkerhetsmyndigheten slopar tillståndsplikten för belysta Trijiconsikte. Eftersom riktmedlet är belyst med hjälp av tritium, som är en radioaktiv isotop av väte, har dessa kikarsikten tidigare krävt tillstånd hos myndigheten. Tillståndet kostade 600 kronor.

Strålsäkerhetsmyndighetens tillståndskrav har nu tagits bort eftersom det handlar om helt ofarliga mängder tritium. Dessutom slipper myndigheten administrationen av tillståndshanteringen.

I gengäld får Trijocons skandinaviska representant, familjeföretaget Venatio, ökade krav. Venatio ges ett producentansvar, vilket innebär att de måste stå för returer av förbrukade tritiumsikten.

Endast utsedda återförsäljare
Företaget Trijicon har i sin tur skärpt kraven på korrekta export-, import- och tritiumdokument. Skälet är att få full kontroll både över garantifrågor och hanteringen av tritium.
– Ska garantier och tritiumhantering fungera ska man därför köpa sitt Trijiconsikte av en återförsäljare som utsetts av Venatio AB, hälsar marknadschefen Alexander Bloemer.