Misstankar finns att vargar systematiskt dödas illegalt i Danmark.
Foto: Shutterstock Misstankar finns att vargar systematiskt dödas illegalt i Danmark.

Tio danska vargar är försvunna

Sedan 2012 har tio vargar försvunnit spårlöst i Danmark och endast en hittats död av naturliga orsaker, enligt Århus universitet. Danmarks Naturfredningsforening fruktar att de försvunna vargarna har skjutits illegalt.

I en statusrapport från Århus universitets nationella övervakning av den danska vargstammen har de tio försvunna vargarnas öde klassats som ”okänt”. Det finns alltså inga uppgifter om att vargarna skulle ha utvandrat, blivit påkörda eller dött av andra kända orsaker, rapporterar Kristeligt Dagblad.
Misstankar finns därför att vargarna systematiskt dödas illegalt i Danmark.

”Ingen naturlig förklaring”
– Det stora antalet försvunna vargar har ingen naturlig förklaring, säger vargexperten professor Peter Sunde vid Århus universitet.
Han arbetar just nu med en vetenskaplig artikel om de danska vargarnas öde. Innan den är publicerad vill han inte gå in på detaljer, men han menar att om en varg dör en naturlig död så borde dess kadaver – liksom i Tyskland – hittas i naturen. I synnerhet i ett så tättbefolkat land som Danmark.

”Världsrekord i försvunna vargar”
Bo Håkansson, rådgivare vid Danmarks Naturfredningsforening, tror att vargarna skjuts, grävs ned eller göms i gödseltankar alternativt halmstackar.
– I förhållande till att vi har så få vargar har vi världsrekord i antal försvunna vargar, säger han till Kristeligt Dagblad.
Han tror att den illegala jakten på de danska vargarna är samordnad. Det finns, enligt Bo Håkansson, ett överflöd av liknande uppmaningar på Facebook.

9–11 vargar i Danmark
På Århus universitet uppskattar man att det för tillfället finns 9–11 vargar i Danmark.