I takt med ökade möjligheter till skyddsjakt och licensjakt har den illegala jakten på varg minskat kraftigt efter 2055, enligt en rapport av vargforskaren Olof Liberg.
Foto: Gillmar/Shutterstock.com I takt med ökade möjligheter till skyddsjakt och licensjakt har den illegala jakten på varg minskat kraftigt efter 2055, enligt en rapport av vargforskaren Olof Liberg.

Tjuvjakt på varg har minskat kraftigt

Tjuvjakten på varg i Sverige har minskat kraftigt efter 2005. Det framgår av den rapport som vargforskaren Olof Liberg ställt samman på uppdrag av WWF.
Enligt rapporten, ”Illegal killing of wolves in Scandinavia 1998-201”, som ska presenteras av WWF i morgon, har den illegala jakten på varg i Sverige minskat från 16 procent till 2,5 procent efter 2005.

Enligt författaren tyder siffrorna på att den illegala jakten minskade ”..ungefär samtidigt med att en uppluckring av det tidigare strikta skyddet av varg började implementeras”.
Påståendet stöder i så fall regeringens linje om att licensjakt ökar acceptansen för varg bland de människor som berörs av vargens nyetablering.
Uppgifterna finns i det yttrande som Skandulv lämnat till regeringen med anledning av regeringens brev till EU-kommission om den svenska vargjakten.
I skrivelsen framgår vidare att Skandulv inte ser några faror vare sig med den genomförda eller med en framtida licensjakter på varg. ”Förutsatt att den genetiska förstärkningen av vargstammen fullföljs”, skriver man.

Jakten har inte ökat inaveln 
Skandulv konstatera vidare att jakten inte förvärrat inavelssituationen i den skandinaviska vargstammen.
Det framgår också att riksdagens mål på 210 vargar med råge passerats då den totala skandinaviska vargstammen bestod av 311 plus/minus 25 djur före licensjakten 2011. Därefter har det skett ytterligare en föryngring.
Solveig Larsson är ordförande för Jägarnas Riksförbund och hon kommenterar den minskande tjuvjakten så här.

Jägare inget hot 
– Jägarkåren har aldrig varit något hot mot någon art. Det kan vi exempelvis se när det gäller den stora björnstammen som vi förvaltat genom ansvarsfull jakt. Det samma gäller vargstammen som vi vill förvalta och inte förgöra, säger hon.
Jakt & Jägare har sökt vargforskaren Olof Liberg för en kommentar av men han har varit förhindrad att kommentera uppgifterna.