Trebenta Ålarydsvargen är kvar

En varg som siktats i Jönköpings län saknar ena baktassen. Den har varit borta ett tag, men nu har den fastnat på bild igen, skriver Svensk Jakt.

I vintras fick länsstyrelsen i Jönköpings län både bilder och filmer på en trebent varg. DÅ blossade en debatt upp om hur rätt det var att låta en skadad varg fortsätta lida eller om det mest etiska var att avliva den. Det togs aldrig något beslut om skyddsjakt och vargen föreföll vara borta.
I lördags fotograferades vargen av Christoffer Carlsson i Nyholm utanför Skillingaryd.
– Vi var uppe tidigt och plötsligt sa min fru, där kommer vargen. Jag trodde först att hon skojade, men så var det inte. Den sprang rakt över gårdsplanen och jag hann ta ett 30-tal bilder med mobilen, berättar Christoffer Carlsson för Svensk Jakt.
Vargen tycks inte lida av att sakna sin ena baktass, utan ser ut att må bra och rör sig relativt obehindrat.

”En riktig överlevare”
Henrick Blank, enhetschef på länsstyrelsen i Jönköpings län, tycker det är fascinerande:

– Jag tycker det är fascinerande att vargen har klarat sig trots att den saknat en tass. Tidigare i dag fick jag en fråga om vad jag trodde om vargen, och jag svarade att den troligen var borta för gott. Lite senare får jag se nytagna bilder på den, säger han till Svensk Jakt.
Han tror att vargen varit kvar i området sedan april, då den siktades senast. 
– Ja, eftersom inga observationer gjorts på några andra håll så ligger det nära till hands att gissa det. Den här vargen är en riktig överlevare, säger Henrick Blank till Svensk Jakt.