Två får lodödade utanför Västerås

I måndags morse kontaktade en fårägare utanför Västerås länsstyrelsen om två misstänkta lodjursangrepp på fåren, skriver VLT.

Fårägaren hade först hittat ett av sina får dött i förra veckan, men trott att det dött naturligt och att andra djur sedan ätit av det. När fårägaren sedan hittade ytterligare ett dött får i en annan hage började han misstänka att det kan ha varit rovdjur som attackerat dem.
Denne kontaktade då länsstyrelsen som nu har undersökt de två döda fåren.
– Förutom en besiktning av fåren då vi flådde djuren för att kunna dokumentera alla skador på kropp och skinn har vi hjälpt djurägaren att förstärka hagarna där angreppen skett, berättar Tobias Hjortstråle, naturvårdshandläggare på länsstyrelsen i Västmanland, för VLT.

Har satt upp förebyggande åtgärder
Hagarna har nu fått förstärkning genom ljudskrämmor som aktiveras av rörelsesensorer och material för att sätta upp lapptyg.
– Det här är inget långsiktigt skydd utan ett mer akut, om ett par veckor har lodjuret vant sig, förklarar Tobias Hjortstråle för VLT.