Utbildning på Ekaryds-banan för jaktledare

JRF-avdelningen Tjädern har arrangerat en kurs för jaktledare på Ekaryds skjutbana.
Roland Karlsson var kursledare för de 17 deltagarna.
Deltagarna fick ett studiehäfte med flera frågor som togs upp under utbildningen.

– Roland Karlsson berättade på ett mycket intressant sätt och stannade ofta upp för att vi skulle kunna diskutera olika frågor, berättar Richard Waax Eliasson.

– Han gick igenom vad en jaktledare har för uppgift och vad vi har för befogenheter och vilket ansvar vi som jaktledare har när vi jagar med andra medverkande.

– Det var en hel ”bondförnuft” som Roland själv sa. Men mycket som verkar självklart, tänker man ändå inte på under jakten.

Deltagarna fick gå igenom olika tänkta situationer och diskutera hur de skulle agera.

Roland Karlsson tog även upp vilken information som jaktledaren skall ge jaktdeltagarna före jakten för att i möjligaste mån begränsa ansvaret för jaktledaren om det skulle hända en olycka i skogen.

Första dagen var vikt för teori.

– Teorin innehöll en hel del juridik och vilka lagar en jaktledare ska känna till, berättar Richard Waax Eliasson.

Andra dagen hade kursdeltagarna med sig vapen för att gå igenom vapenhantering.

Roland Karlsson visade bland annat hur höjd kolvkam på studsare med optiska riktmedel ger mycket bättre skytte. Särskilt när det är bråttom att få iväg ett skott under trånga förhållanden i skogen.

Vapnet skall ligga på rätt plats direkt när bössan lyfts.

– Roland byggde upp våra kolvar provisoriskt så att de skulle passa bättre med kikarsiktet. Man kände direkt skillnaden när man sköt. Det blev mycket stadigare, kommenterar Richard Waax Eliasson.

– Jag kan rekommendera att delta i en kurs som leds av Roland Karlsson.

– Dessutom vill jag tacka de som arbetade i köket för den goda maten som vi fick under dessa två dagar, tillägger han.