Foto: ShutterstockRullstolsburna jägare ska enkelt kunna få tillstånd att istället ta fyrhjulingen ut i jaktmarken för att fälla bland annat fåglar om motorn varit avstängd i fem minuter.

Utökad jakt för rörelsehindrade

Idag har regeringen beslutat att ändra i jaktförordningen för att underlätta för jägare med funktionsnedsättning att jaga. Rörelsehindrade jägare ska få jaga vilt som fåglar, varg och björn från fordon där motorn varit avstängd i minst fem minuter.

– Det här är en viktig rättighetsfråga. Jakt ska vara tillgängligt för alla och självklart även för jägare med funktionsnedsättning, säger landsbygdsminister Sven-Erik Bucht (S) i ett pressmeddelande.
I dag gäller vissa förutsättningar för att få undantag från huvudregeln om att jakt från motordrivet fordon är förbjudet.
Regeringen föreslår att en ändring görs i jaktförordningen så att personer med funktionsnedsättning får en förenklad tillståndsprövning när de vill jaga vilda fåglar och arter som skyddas av art- och habitatdirektivet från ett motordrivet fordon.

Jaga björn från en fyrhjuling
Det kan då handla om att kunna jaga varg eller björn med hjälp av en fyrhjuling.
En förutsättning för jakten är att motorn varit avstängd i minst fem minuter.
Tillståndsprövningen ska utföras av Naturvårdsverket och länsstyrelsen.
Även om huvudregeln i svensk jakträtt är att jakt från motordrivet fordon är förbjuden måste jakt kunna vara tillgängligt även för rullstolsburna jägare med bestående funktionsnedsättning, enligt regeringen.
Ändringarna i jaktförordningen ska börja gälla från och med den 1 juli 2018.

Reglerna för terrängkörning ska ses över
Jägarnas Riksförbund (JRF) har påpekat att även terrängkörningslagstiftningen begränsar för rullstolsburna jägares möjlighet att kunna köra ut i jaktmarkerna. Även dessa regler behöver ses över, framhåller JRF.
Regeringen har svarat med att terrängkörningslagen ska ses över i en utredning där det ska göras särskilda hänsyn till jägare som har funktionsnedsättning.
Regeringsbeslutet bygger delvis på skrivelser från JRF och länsstyrelsen i Norrbotten. Det var vid JRF:s årsstämma som det antogs en motion om att JRF ska jobba för att underlätta jakt för rörelsehindrade.
Läs mer om det här:

 

Ämnen i artikeln
Liknande artiklar
Hämtar artiklar ...

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Fyll i din e-postadress och godkänn villkoren så får du automatiskt ett mejl varje dag med de senaste nyheterna.

Hämtar artiklar ...