Foto: Shutterstock Enligt Jordbruksverket har det gått trögt att öka intresset för att testa kronvilt. Därför flyttas slutdatumet framåt.

Utökad tid för CWD-test av kronvilt i hägn

Ägare till hägnat kronvilt får förlängd tid för att testa djuren för CWD. Fram till den 28 februari tar Jordbruksverket emot prover och ersätter kostnaden.

I Sverige har fortfarande inga djur konstaterats infekterade av den smittsamma varianten av avmagringssjukan, CWD.

Däremot har ett fåtal älgar i de norra delarna av landet testats positivt för den åldersrelaterade, icke smittsamma, varianten.

I Norge förekommer den smittsamma varianten hos vildrenar.

Kampanj snart över

Med den bakgrunden har Jordbruksverket sedan 2018 tagit emot prover och utfört tester på hägnat kronvilt. Testkampanjen har förlängts vid flera tillfällen och nu går myndigheten ut med information om att det är möjligt att lämna in prover och få kostnaden ersatt fram till den 28 februari.

– Det stämmer, vi förlänger ytterligare. Efter februari är det mindre lönt, så få slakter sker då. Efter det datumet får de som vill själva ombesörja processen och stå för kostnaden, och det är ganska dyrt, säger Maria Cedersmyg, smittskyddshandläggare på Jordbruksverket.

Speciella rutiner

Enligt Jordbruksverkets direktiv ska sjuka eller självdöda hägnade kronvilt efter den 1 mars hanteras enligt speciella rutiner. Djur som har visat kliniska symptom för CWD i form av avmagring och tecken på hjärnskador, samt eventuell salivering och ökad urinering ska ”avlivas och undersökas för CWD enligt gällande förordning för kontroll av prion-sjukdomar. CWD-misstankar anmäls till SJV, som ordnar provtagning”.

Övriga avlivade eller självdöda djur ska obduceras om dödsorsaken är okänd.