Foto: Shutterstock Förenklade vapenregler kan bli verklighet under våren. Enklare administration och kortare handläggningstider nämns som tänkbara effekter.

Utökad vapengarderob föreslås

En utökad vapengarderob kan bli resultatet när regeringen funderar på ett nytt regelverk. Bland annat ges möjlighet till tolv extra pipor utan motivering.

Förenklingarna i vapenförordningen är tänkta att träda i kraft den 1 juli 2022. Bland annat föreslår regeringen möjligheten att inneha tolv extra pipor eller slutstycken utan att lämna någon speciell motivering.

Lämnar remissvar

Den 28 januari ska Jägarnas Riksförbund, JRF, lämna in sitt remissvar. Enligt förbundets riksviltvårdskonsulent, Jens Gustafsson, är regeringsförslaget bättre än den nuvarande ordningen – men inte optimalt.

– Från början kommer förslaget från de båda jägarförbunden. Vi säger inte nej till det, men vår grundinställning är att pipor och slutstycken inte ska vara en begränsande faktor, säger han och tillägger:

Polisens agenda

– I vårt svar lyfter vi fram att detta innebär en förbättring mot hur det är i dag, men vi fortsätter att jobba för ytterligare förbättringar för jägarna.

Ett problem är att polismyndigheten har valt att tolka regelverket så snävt som möjligt.

– Så är det, det finns en agenda hos vissa tjänstemän och det ställer till det för jägarna, säger Jens Gustafsson.