Utredningen om älgjakten klar

De gamla älglicensområdena skrotas och ersätts av viltförvaltningsområden. Avgifterna till länsstyrelserna slopas. Istället blir det en höjd viltvårdsavgift. Jan Hyttring har idag överlämnat sin älgjaktsutredning till jordbruksminister Eskil Erlandsson.

Utredningen har titeln ”En bättre viltförvaltning med inriktning på älg”. Det är just förvaltningen av älgstammen som står i fokus.

Hyttring föreslår att Sverige delas in i stora viltförvaltningsområden, som leds av en styrelse för vart och ett av områdena.

Viltförvaltningsområden får ett ökat ansvar lokalt och regionalt för förvaltningen av älgstammen.

Licensområden slopas

Dessutom föreslås att länsstyrelsernas tilldelning av licenser upphör. Avskjutningen av älg ska ske enligt en upprättad plan där bland annat fodertillgång och älgstammens sammansättning avgör storleken på avskjutningen.

I utredningen föreslås ett nytt avgiftssystem där fällavgifter och registreringsavgifter som idag tas ut av länsstyrelserna avskaffas och ersätts av en höjd viltvårdsavgift.

I betänkandet betonas vikten av tätare älgbetesinventeringar. Skogsstyrelsen föreslås få i uppdrag att utveckla metoden för älgbetesinventering (den så kallade Äbin-metoden) så att den blir användbar över hela landet.

Här finns utredningen:

http://www.regeringen.se:80/sb/d/8963/a/87209