Enligt det amerikanska jordbruksdepartementet kan det dröja åtta år innan det finns användbara vaccin mot svinpest, som bland annat sprids av vildsvin. Ett problem är att det finns ett 20-tal olika virusstammar i olika länder.
Foto: Mostphotos Enligt det amerikanska jordbruksdepartementet kan det dröja åtta år innan det finns användbara vaccin mot svinpest, som bland annat sprids av vildsvin. Ett problem är att det finns ett 20-tal olika virusstammar i olika länder.

Vaccin mot svinpest kan dröja

flera länder pågår forskning om det går att ta fram ett vaccin mot afrikansk svinpest. I svinpestdrabbade Kina pågår sådan forskning på Harbin Veterinary Research Institute. Men enligt det amerikanska jordbruksdepartementet kan det dröja åtta år innan det finns användbara vaccin.

Kineserna har tagit fram två vacciner som, enligt laboratorietester, eventuellt skulle kunna användas. Nu ska pilotstudier göras. Sedan återstår andra försök innan vaccinet kommer ut på marknaden, rapporterar Agrarheute.
Jakt & Jägare har rapporterat om pågående forskning i Spanien för att hitta ett vaccin för vildsvin mot svinpest här:

Kan dröja åtta år
Men nu varnar det amerikanska jordbruksdepartementet mot överdriven optimism. Amerikanarna tror det kan ta åtta år innan vaccin finns för praktisk användning. 
Ett problem är att det finns olika slags virus som orsakar sjukdomen. I Kina minst två. Det amerikanska jordbruksdepartementet tror det finns ett 20-tal olika virusstammar. Om ett vaccin tas fram – hjälper det mot flera olika virus?

Funderar på handelszoner
Varken USA eller Kanada har ännu drabbats av den afrikanska svinpesten. Myndigheter i Nordamerika funderar nu på förebyggande åtgärder. Att förhindra att sjukdomen sprids skulle kunna vara att indela länderna i olika zoner. Handel med olika svinprodukter skulle då kunna få ske enbart inom zoner som förklarats vara pestfria.