Lampa på geväret får fortfarande bara användas vid eftersök på vildsvin. Undantag kan medges av länsstyrelsen. 
Foto: Anders Ljung Lampa på geväret får fortfarande bara användas vid eftersök på vildsvin. Undantag kan medges av länsstyrelsen. 

Vad gäller för belysning vid grisjakt?

Vad gäller för belysning vid grisåtlar? Det florerar en massa olika rykten om den nya regeln att belysning får användas vid åteljakt efter vildsvin. Men vad är det nu som gäller för belysning vid vildsvinsåtlar?

Nu är det jordbruksdepartementets regler som gäller. Fortfarande kan länsstyrelsen ge tillstånd för rörlig belysning, men fortfarande måste man ansöka om detta.
Fast belysning är tillåtet för alla jägare vid vildsvinsåtlar. Ingenting i de nya reglerna nämns om lamptyper, hur lamporna får ström eller hur stora lamporna får vara.
 
Lampan måste sitta fast
Det som gäller är att det är fast belysning som verkligen sitter fast. Lampan ska inte kunna plockas ner med enkla medel. Lampan får till exempel inte vara rörlig, den måste vara fast mot samma punkt under jakten. Belysningen måste vara fast monterad i anslutning till åtelplatsen.
Det är inte meningen att ljuset ska tändas och släckas när grisarna är på plats vid åteln. Om det sker i samband med skottlossning försvåras nattliga eftersök på skadade grisar, när lampan på geväret tänds.
 
Lampa på gevär för eftersök
Lampor som är fästa på vapen går inte under fast belysning i jaktförordningens mening och får bara användas vid eftersök.
Däremot går det som tidigare att ansöka hos länsstyrelsen om tillstånd för att använda sådan belysning.