Valkampen i Värmland viktigare än rovdjursproblem

Den kommande valrörelsen är viktigare än rovdjursproblemen i Värmland. Det beskedet fick företrädare för JRF i Värmland när de träffade riksdagsledamöter från länet.

Företrädare från Jägarnas Riksförbund i Värmland har träffat landshövdingen Eva Eriksson vid ett möte hos Norma Precision AB i Åmotsfors den 24 augusti. Vid mötet deltog också värmländska riksdagsledmöter från samtliga partier och Björn Gillberg från Miljöcentrum.

Mötet gällde främst bly- och rovdjursfrågan.

På en punkt var träffen en stor besvikelse.

– Vi krävde att värmlandsbänken i riksdagen skulle göra ett gemensamt utspel om rovdjurssituationen i länet.

– Men vi fick på en gång i halsen att det inte går eftersom valrörelsen redan har börjat, säger Henrik Tågmark från Molkom, andre vice ordförande i JRF:s förbundsstyrelse.

Gillberg övertygade

Eftersom mötet skedde hos Norma var blyfrågan en viktig punkt.

– Björn Gillberg deltog som sakkunnig och har oerhört stora kunskaper. Även de som är motståndare till blyammunition tog till sig de fakta som han presenterade, berättar Henrik Tågmark.

Paragraf 28 i jaktförordningen var också ett givet ämne. JRF-representanterna påminde om vikten av att få en lagstiftning som gör det möjligt att försvara tamdjur när de angrips av rovdjur.

Regeringens besked

Några dagar efter mötet i Åmotsfors kom beskedet att regeringen bara vill göra lagligt att skjuta rovdjur som tar sig in i boskapshägn.

– Det är på intet sätt tillfredsställande. Hur blir det då för fäbodbrukarna? undrar Henrik Tågmark.

Jägarnas Riksförbund vill ha en komplett lagstiftning, som ger rätt att skjuta rovdjur när de attackerar alla tamdjur.

– Bara det senaste året har 30 hundar dödats av rovdjur, påpekar Henrik Tågmark.

Lojakten är också en viktig fråga.

– Det finns ett liggande förslag från Naturvårdsverket hur vi i Sverige kan anpassa oss till EU-habitatet för att kunna ha skyddsjakt på lo. Men regeringen vägrar uppenbarligen att göra något.

– Samtidigt ökar lostammen på ett ohanterligt sätt och skapar stora problem. Det är ju fler tamdjur som rivs av lo än varg, kommenterar Henrik Tågmark.

Men det finns ljuspunkter, anser han.

– Vissa riksdagsledamöter i länet lägger ned ett stort engagemang i rovdjursfrågan. Det gäller främst Runar Patriksson (fp) och Vivianne Gerdin (c).

– LRF:s ordförande i länet deltog också i mötet och instämde i våra krav, tillägger Henrik Tågmark.