Att vargpar splittras under vargjakten är väntat och har inte speciellt stor betydelse i stort för vargstammen.
Att vargpar splittras under vargjakten är väntat och har inte speciellt stor betydelse i stort för vargstammen.

Väntat att vargpar splittras av jakten

Minst nio svenska vargpar har splittrats under vargjakten, vilket vilket Åke Aronsson vid Viltskadecenter anser är olyckligt. JRF:s riksviltvårdskonsulent delar emellertid inte den åsikten och konstaterar att det var väntat.

Åke Aronsson pekar på att den höga andelen vargar från parbildningar inte kan vara en slump, eftersom dessa utgör cirka 14 procent av hela vargstammen.
– Jakten riktas in på djuren som går i par, säger Åke Aronsson i en kommentar till TT.
Att jakten gått till så förefaller rimligt, enligt riksviltvårdskonsulent Ulf Kallin vid Jägarnas Riksförbund.
– Men jag kan inte se problemet, och det kan inte forskarna heller, konstaterar Ulf Kallin som bland annat hänvisar till vargforskaren Håkan Sand, som också uttalat sig till TT och bedömt att avskjutningen inte har speciellt stor betydelse så länge man inte skjuter de genetiskt viktiga djuren. Det har inte heller skett.

Helt väntat
Ulf Kallin anger två skäl till varför andelen parvargar blir hög i avskjutningen:
Det ena är att man rent praktiskt väljer att bedriva jakten i vargrevir, där man vet att det finns en chans att hitta vargar. Det innebär med automatik en hög risk för parvargar.
– Det andra skälet är givetvis att jägarna vill få till en så effektiv avskjutning som möjligt – inom ramen för den låga tilldelningen – för att minska vargproblemen. Det visste både forskare och Naturvårdsverket när tilldelningen beslutas, så det kan knappast ha kommit som någon överraskning, säger Ulf Kallin.