Nästa år från mars till och med maj kan svenskarna lämna in olagliga vapen utan straffpåföljd.
Foto: Shutterstock Nästa år från mars till och med maj kan svenskarna lämna in olagliga vapen utan straffpåföljd.

Vapenamnesti nästa år

Olagliga vapen kan lämnas in utan straffpåföljd

Riksdagen har beslutat om en vapenamnesti nästa år. Det innebär att de som frivilligt lämnar in skjutvapen eller ammunition som de saknar licens för kan göra det utan efterräkningar.

Amnestin ska gälla från och med februari till och med april nästa år och den som lämnar in vapnen har rätt att vara anonym. Förutom traditionella skjutvapen gäller amnestin även hemmagjorda vapen och vapendelar, samt exempelvis tårgaspatroner, armborst och elchockvapen.

15 000 vapen lämnades in

Det var fem år sedan Sverige hade en vapenamnesti senast. Den gången lämnades det in 15 000 vapen och 36 ton ammunition. Bland detta förekom både kulsprutevapen och automatkarbiner.
Bakgrunden till vapenamnestierna, då som nu, är att polisen vill få bort de illegala vapnen i samhället och inte minst i kriminella kretsar. 2015 beslagtogs 1 500 illegala vapen i Sverige. Statistik från brottsförebyggande rådet visar att just våld som orsakas av skjutningar ökat med cirka 20 procent mellan 2006 och 2015 och antalet skottskadade eller dödade av skjutvapen har ökat med 50 procent på samma tid.

JRF varnar för arbetsbelastningen

Skyttesportförbundet och jägarorganisationerna, bland annat Jägarnas Riksförbund, har ställt sig positiv till en vapenamnesti, men påpekat att polisen måste få extra resurser till detta, med tanke på de redan långa handläggningstiderna vid vapenärenden.

I propositionen framgår dock att regeringen bedömer att polisen ska klara hanteringen av en vapenamnesti inom befintlig verksamhet och att det genomförts åtgärder för att snabba upp den reguljära tillståndshanteringen för skjutvapen.