Mums för varg. Över 90 procent av kultingarna blir vargmat men vargar tar sällan vuxna vildsvin, enligt forskarstudier i Polen.
Foto: Magnus Östin Mums för varg. Över 90 procent av kultingarna blir vargmat men vargar tar sällan vuxna vildsvin, enligt forskarstudier i Polen.

Varg kan ta 90 procent av kultingarna

Hur klarar vildsvinen mötet med den växande vargstammen i Sverige? Vargar kan visserligen ta kultingar men föredrar älg och rådjur och andra hjortdjur. Det är ytterst sällan vargar tar ett vuxet vildsvin.

Detta enligt Henrik Thurfjell, doktorand vid SLU:s institution för vilt, fisk och miljö i Umeå. Hans forskning finansieras av Jägareförbundet. Henrik Thurfjell är en av de forskare som vet mest om vildsvin och vildsvinens utbredning i Sverige.

Enligt Henrik Thurfjell kan det finnas både vildsvin och varg i markerna.

– Men de lever inte direkt i symbios eftersom vargen äter upp vildsvinens kultingar, säger han till NWT, Nya Wermlands-Tidningen

Äter upp över 90 procent av kultingarna

Forskningsresultat från Polen visar att vargen äter upp över 90 procent av vildsvinens kultingar. Men samma forskning visar att vargen hellre väljer hjortdjur framför vildsvin. I Polen är vargens huvudsakliga bytesdjur kronhjort.
Sviktar hjortstammen för predatortrycket måste vargarna välja andra bytesdjur och då står vildsvinen på tur.

– Det är ytterst ovanligt att en varg lyckas fälla ett vuxet vildsvin, kommenterar Henrik Thurfjell i NWT.