Norska älgjägare är missnöjda med att chansen att fälla en älg minskat, och orsaken är vargen, menar de.
Foto: Szczepan Klejbuk / Shutterstock.com Norska älgjägare är missnöjda med att chansen att fälla en älg minskat, och orsaken är vargen, menar de.

Vargar spolierar norsk älgjakt

Älgjakten har inletts i Norge. Men många jägare i regionen Östlandet i sydöstra Norge, är missnöjda. Chansen att få fälla en älg är allt mindre på grund av vargarna.
I älgregion öst har antalet fällda älgar de senaste åren mer än halverats. 2010 fälldes mer än 1 200 älgar, förra året 570.

Skogsförvaltaren Hallstein Flesland sitter i rådet för älgregionen. Han säger till norska radion NRK att vargen är orsaken. Han får medhåll av forskaren Barbara Zimmermann, som menar att varg kan vara en del av orsaken då vargreviren vid gränsen blivit tätare. 
Men hon tror att det kan finnas andra orsaker som till exempel klimatförändringarna som lett ett varmare klimat, vilket älgen inte trivs med. Hon leder forskningsprojektet Grensevilt. Hon vill ha mer pengar för att undersöka orsakerna till varför det blivit färre älgar längs gränsen till Sverige. 
En ytterligare orsak till nedgången kan vara målinriktad avskjutning på grund av att älgarna orsakar betesskador på skogen.

”Finns inga tvivel”
Men skogsförvaltaren Flesland anser att det inte finns något tvivel om att vargen tar många älgar. Han hänvisar till studier av vargforskarna i Skandulv som visar att ett vargpar kan ta 120-140 älgar per år. 
Innan jägarna blev medvetna om att vargen tar så många älgar kan de dock ha fällt för många älgar. Det är möjligt att detta också kan vara en av orsakerna till nedgången. Älgregion öst ligger i den norska vargzonen. Flesland är övertygad om att förtätningen av vargar inom zonen lett till att det nu finns färre älgar kvar att fälla under jakten.
Barbara Zimmermann har tidigare deltagit i forskningsprojektet Skandulv.