Varje vargflock ylar på sin egen dialekt, eller språk. Hittills har en forskare kunnat dela upp vargyl från olika delar i världen i 21 olika klasser.
Foto: Alin Brotea/Shutterstock.com Varje vargflock ylar på sin egen dialekt, eller språk. Hittills har en forskare kunnat dela upp vargyl från olika delar i världen i 21 olika klasser.

Vargar ylar på olika språk

En brittisk forskare har analyserat en mängd ljudupptagningar av varg. Det visar sig att ylandet skiljer sig i olika områden är på olika ”språk”. Förhoppningen är att kunna använda inspelat ylande för att skrämma bort vargar, men ylandet som spelas upp kan lika gärna locka fram andra vargar.

Sammanlagt har zoologen Arik Kershenbaum vid universitetet i Cambridge laddat ner 2 000 ljudupptagningar av ylande vargar i sin dator. När han sett ljudmönstret i bild har han kunnat delat upp vargarna från olika delar i världen i 21 olika klasser. Ylandet skiljer sig åt som språk eller dialekter, enligt radiostationen Deutschlandfunk.

Flocken ylar på samma sätt
Men mönstren är lika inom varje vargflock. Arik Kershenbaum tror det kan vara så att en varg från en grupp inte förstår en varg från en annan grupp.
Förhoppningen med forskningen har varit att det skulle kunna gå att använda inspelat vargyl för att skrämma bort vargar från fårbesättningar. Hittills har det dock inte fungerat. Ljuduppspelandet med ylandet har vid experiment i stället lockat vargar att svara. För att kunna använda ylandet som skrämsel måste det försöka analyseras hur ylandet till exempel låter vid en farlig situation.
Tidigare har forskare analyserat delfiners rop i havsdjupen. När Arik Kershenbaum spelade upp en delfinupptagning i en viss hastighet lät det mycket likt en vargs ylande.