Vargen hotas av inavel – om 150 år

På lång sikt är inaveln i den svenska vargstammen ett hot mot dess överlevnad. Idag får vargarna färre valpar än förr och vissa fall av missbildningar tyder på att stammen tar skada av de dåliga generna. Om inga nya gener kommer till riskerar stammen att dö ut. Men det dröjer upp till 200 år.

– Vi har beräknat detta i modeller. Det skulle dock dröja minst 150, kanske 200 år, säger Olof Liberg, viltforskare och koordinator för den svenska och norska vargforskningen, till Svensk Jakt.

Än så länge är valparna som föds friska, stora och tillgången på föda är god. Men i snitt föds 3,5 valpar per kull i snitt, mot 4,5 tidigare.

Forskarna har också noterat att vargarnas förmåga att bilda par kan ha påverkats av inavel.

Hittat olika missbildningar

Man har också hittat missbildningar i form av skelettförändringar, testikelproblem och hjärt- och kärlsjukdomar. Liknande defekter har hittats hos bland annat Floridapuman som också hotas av inavel.

Forskarna mäter inavelskoefficienter för alla vargfamiljer. Inavelskoefficienter kan variera mellan noll och ett. Noll innebär ingen inavel alls. Ett innebär att föräldrarna har identiska gener.

– Inavelsnivån hos vargarna i Sverige idag ligger i snitt på 0,28 och inaveln ökar sakta men säkert. Om hundra år beräknas värdet ligga runt 0,45.
Även om det inte skulle tillkomma några nya skadliga effekter av inaveln än de redan fastställda, berättar Olof Liberg för Svensk Jakt.

Invandrare försvinner

I Finland och Ryssland finns vargar med friska gener, och de har försökt ta sig till Sverige. Oftast försvinner de dock på vägen.

– I ett par fall har vi konstaterat illegal jakt, säger Olof Liberg till SR Gävleborg.

Enligt Liberg är det den omfattande illegala jakten som är det stora problemet. Hälften av alla vargar som dör, dödas av illegal jakt.

– Det är den enskilt största dödsorsaken idag, påstår Olof Liberg i SR Gävleborg.