Inför det norska riksdagsvalet har en tidning kartlagt de olika partiernas åsikter kring varg.
Foto: Karel Bartik / Shutterstock.com Inför det norska riksdagsvalet har en tidning kartlagt de olika partiernas åsikter kring varg.

Vargfrågan kartlagd i norska valet

Hur kommer Norges politiker i framtiden att agera angående landets rovdjur? Det har en norsk bondetidning kartlagt.

Det är tidningen Småbrukarlaget, som ges ut av Norsk Bonde- og Småbrukarlag, som gjort kartläggningen. Tidningen tar upp frågan inför det norska riksdagsvalet, stortingsvalet, som hålls den 11 september. Särskilt i områden där varg finns är åsikterna starka om det är vargen eller betesdjuren som ska prioriteras.
Sammanfattningsvis vill socialdemokratiska Arbeiderpartiet och konservativa Höyre att Norge ska ha varg. Men bestånden ska kunna regleras.
Även socialliberala Venstre vill ha fler vargar om det sker på lantbrukets bekostnad eftersom varg är viktigare än lantbruk.
Senterpartiet, som tidigare hette Bondepartiet, är det parti som har flest åsikter om rovdjuren. Partiet ser rovdjuren som ett hot mot betesnäringen. Partiet vill ha färre rovdjur och en lokal förvaltning. Licenskvoterna bör ökas betydligt.
Kristelig Folkeparti har inte så många åsikter om rovdjuren, men partiet vill ha ett miljövänligt jordbruk.
Fremskrittspartiet, som värnar om norska och västliga traditioner, vill ha en lokal förvaltning. Men partiet säger inte mycket om antalet rovdjur.
Partiet Rödt skriver inte något om rovdjur i sitt program. Partiet bildades 2007 och vill kämpa mot olikheterna i Norge.
Socialistisk Venstreparti vill ha livskraftiga bestånd av Norges fyra rovdjur.
Norge styrs i dag av en minoritetsregering bestående av Höyre och Fremskrittspartiet. Den har stöd av Kristelig Folkeparti och Venstre.

En utförlig redovisning finns här:
 www.smabrukarlaget.no