Varghybrider klassificeras som en invasiv främmande art i Finland från och med den 1 juni.
Foto: Shutterstock Varghybrider klassificeras som en invasiv främmande art i Finland från och med den 1 juni.

Varghybrider förbjuds i Finland

Nu blir det förbjudet att uppföda, sälja, marknadsföra eller inneha djur som är en korsning mellan varg och hund i Finland. Där finns uppskattningsvis 1000 varghybrider, av varierande grad.

Varghybrider börjar redan den 1 juni att klassificeras som en invasiv främmande art. Då förbjuds korsningar mellan varg och tamhund i de fyra första generationerna.
Hybrider med större andel varg i sig, och som har hållits som sällskapsdjur, får dock behållas tills de dör naturligt.

Reglerna ska skydda vargen
De nya reglerna syftar till att genetiskt skydda vargen.
– Vi har exempel på att varghundar på ett eller annat sätt kommit ut i naturen. Det är inte på några villkor en bra sak ur vargens synvinkel om det finns varghundar i flocken. De kan bete sig mycket annorlunda än en normal varg, säger jord- och skogsbruksminister Jari Leppä till svenska Yle.
En del av de finska varghybriderna har förädlats till godkänd hundras redan för länge sedan, exempelvis rasen Ceskoslovenský vlciak, tjeckoslovakisk varghund.
Sedan tidigare är import av varghybrider förbjuden i Finland.