Foto: Mostphotos Vargjakten är över för den här gången, resultatet blev magert i flera revir som vargarna rört sig från.

Vargjakten över – blandat resultat

Licensjakten på varg är över – 57 av 75 tilldelade djur fälldes. Bland annat i Gävleborg gick det trögt eftersom antalet vargar var betydligt lägre än inventeringen pekade på.

I flera revir visade det sig att det var färre vargar än man trott. I reviret Flatmossen i Värmlands län avlystes jakten efter att två av sex tilldelade djur fällts. Detsamma skedde i Ölenreviret i Örebro län där jakten avlystes då tre av de sex tilldelade vargarna skjutits och ingenting tydde på att det fanns fler kvar.

Delat revir

I reviret Tinäset, som delas av Gävleborg och Dalarna, avlystes jakten då två av tilldelade åtta vargar hade fällts. I reviret Ödmården/Mörtsjön i Gävleborg, där tilldelningen var tio vargar, sköts den sista vargen under årets licensjakt, men summan fällda djur blev bara tre stycken.

Enligt Simon Viklund, vilthandläggare på länsstyrelsen i Gävleborg, beror resultatet på förändringar i vargbeståndet.

”Inga vargar”

– Det har varit förändringar i reviren jämfört med den bild man hade tidigare. Det fanns helt enkelt inga vargar att jaga, säger han och fortsätter:

– I Tinäset till exempel var familjegruppen som varit där tidigare försvunnen. I stället hade vi ett nytt par som sköts tidigt under jakten. Det var också färre vargar i reviret Ödmården/Mörtsjön än det var förra året.

Spelade snöbristen också in?

– Både ja och nej. Det har varit tuffa förhållanden, men den veckan i början då de flesta sköts var det bra.

Här kan du se tilldelningen län för län och följa hur jakten går.