Länsstyrelsen i Västra Götaland har en varningstjänst för rovdjursangrepp. Så här såg det senaste sms:et därifrån ut.
Foto: Shutterstock Länsstyrelsen i Västra Götaland har en varningstjänst för rovdjursangrepp. Så här såg det senaste sms:et därifrån ut.

Varglän saknar varningstjänst mot rovdjur

SVT har kartlagt varningstjänsterna vid rovdjursangrepp. Det visar sig att i tre av de fyra största varglänen – Dalarna, Gävleborg och Värmland – skickar länsstyrelserna inga mejl- eller sms till tamdjursägare.

Länen som saknar varningstjänst

Gotland
Gävleborg
Dalarna
Jämtland
Norrbotten
Skåne
Värmland
Västerbotten
Västernorrland

Källa: SVT

Undantaget är Länsstyrelsen i Örebro län, som har en tjänst där de skickar sms eller mejl till tamdjursägare och berättar om konstaterade rovdjursangrepp.
– Vi tycker det fungerar bra eftersom vi får ut information till djurägare efter att det skett angrepp. Det blir en liten heads up till djurägarna att nu har det hänt något i närheten. Och med tanke på att det är störst risk för angrepp de närmsta veckorna så är det bra att vara lite mer observant, säger Caroline Lundmark, vilthandläggare vid Länsstyrelsen i Örebro län till SVT Nyheter.

Ger en falsk trygghet
Jonas Bergman, enhetschef på viltfunktionen vid Länsstyrelsen i Dalarnas län, menar att en varningstjänst kan fallera och att det därför finns risk för att ett sådant system ger en falsk trygghet.
– I Dalarna har vi haft rovdjur under en väldigt lång tid. Vi har valt att fokusera mer på andra förebyggande åtgärder, säger han.
Det handlar om att försöka förhindra fler angrepp med rovdjursavvisande stängsel, ljudskrämmor, ljusskrämmor, tillfälliga stängsel, nattfållor, lapptyg och liknande. Samt att informera länsborna om stora rovdjur och hur det är att leva och verka med dem nära inpå.

Nyttan uppvägde inte nackdelarna
Länsstyrelsen i Värmlands län har tidigare haft en tjänst med sms-varningar, men tyckte inte att nyttan uppvägde nackdelarna.
– Jag säger inte att det är en dålig tjänst att ha, men det var inte helt okomplicerat, säger Maria Falkevik, rovdjursansvarig vid Länsstyrelsen i Värmlands län, till SVT Nyheter.