Vargstrid inom Naturskyddsföreningen

En intern strid om den svenska vargstammen blottläggs nu i Svenska Naturskyddsföreningen. Styrelseledamoten i Uppsala län, Nils Möller, tycker att föreningen ignorerat de problem landsbygdbefolkningen upplever i och med vargens återkomst.
”Naturskyddsföreningen har hittills inte visat någon förståelse för de skador och det trauma som vargarna orsakat, skriver Nils Möller i en motion till SNF:s riksstämma.

Nils Möller anser att föreningen med sin hållning i vargfrågan allvarligt bidragit till motsättningarna mellan stad och land.
”Den urbana befolkningen tycks inte inse vilka konsekvenser en vargstam medför för de boende och deras utkomst på landsbygden. Dagens vargstam leder till problem med tamdjuren, friluftslivet och jakten, för många den största orsaken till att man bor kvar på landsbygden. Ekonomisk ersättning för rivna tamdjur, hundar eller stängsel löser inte problemen”, skriver Möller, som har fyra yrkanden i sin motion:
• Att Naturskyddsföreningen godtar riksdagsbeslutet om 210 vargar som en kompromiss och inväntar en utvärdering av beslutet.
• Att Naturskyddsföreningen i fortsättningen håller sig till vetenskapliga fakta och resultaten från offentliga intervjuundersökningar som grund för uttalanden i vargfrågan.
• Att man i vargfrågan möter andra människor och organisationer utan populistiska utspel men istället i en sansad ton och med respekt för oliktänkande.
• Att Naturskyddsföreningen verkar för en minskad klyfta mellan stads och landsbygdsbefolkningen.

Läs hela motionen och styrelsens yttrande över den på länken nedan. Motionen har hamnat långt ned i PDF-dokumentet, nästan sist, men hittas på sidan 490, motion nummer 86.