Vargutsläpp minst tio mil från gränsen

I en lägesrapport inför kommande vargflyttningar framgår att utsläppandet bör ske minst tio mil från Norge och renområdet. Markägarna bör ge sitt tillstånd och utsläppsplatsen blir en fråga för viltförvaltningsdelegationerna.

Eftersom svarstiden på de kommande remisserna kan bli korta väljer Naturvårdsverket att i en lägesrapport informera om hur arbetet och diskussionerna kring de kommande vargflyttningarna fortskrider.
Verket ska nämligen att plocka fram lämpliga platser för utsläppande och till sin hjälp har verket knutit flera arbetgrupper med representanter från länsstyrelser, jägarorganisationerna, Världsnaturfonden, Rovdjursföreningen, LRF, Skogsindustrierna, Svenska Samernas Riksförbund, Viltskadecenter och Jordbruksverket.

Hittills har man kommit fram till följande:
# För att öka chanserna att vargarna reproducerar sig bör de släppas ut där det redan finns varg. Helst ska det ske i anslutning till befintliga vargrevir, men inte i dess kärnområden eftersom det finns risk att vargar i ett revir dödar nykomlingar.
# Det är lämpligt med en buffertzon på cirka 100 kilometer från utsläppsområdena till rnorska gränsen, samt till det svenska renskötselområdet.
# Det bör inte finnas fysiska hinder som hindrar vargarna att flytta sig, typ motorvägar eller stora sjöar.
# Området kring utsläppsplatsen bör undersökas med avseende på fårbesättningar och hur väl rovdjurstängslat det är.
# Markägaren bör ge sitt tillstånd till utsläppet. Av praktiska skäl bör utsläpp av varg troligen ske på mark som tillhör större markägare.
# Det bör tas fram förslag om flera lämpliga utsläppsplatser, eftersom det kan bli tal om att släppa ut 20 vargar under 5 års tid. Alla kan inte släppas på samma plats.
# Frågan om utsläppsplatser blir i hög grad en fråga för länsstyrelserna och deras viltförvaltningsdelegationer.
# Länsstyrelsen i Uppsala län har föreslagit att bilda en särskild grupp med representanter från alla län som är aktuella för utsättning av varg.

Inga vargar i Värmland och Dalsland och Bohuslän
En tiomil bred buffert mot Norge innebär i princip att vargutsättningar inte ska ske i Dalsland, bohuslän, ned till Göta älv, och större delen av Värmland, utom östra delen av Filipstad, Kristinehamn och Storfors.
– I de områdena finns det redan varg, så det finns inte så mycket utrymme för att släppa varg i Värmland, säger Lars Furuholm, länsstyrelsens rovdjursansvarige, till Nya Wermlands Tidningen.