Tänk på hur rapporten om jaktlagets älgavskjutning skickas till länsstyrelsen, så att det finns ett kvitto. Flera jaktlag som hävdar att de skickat in rapporten har ändå fått älgområdet avregistrerat.
Foto: Matts Bildström Tänk på hur rapporten om jaktlagets älgavskjutning skickas till länsstyrelsen, så att det finns ett kvitto. Flera jaktlag som hävdar att de skickat in rapporten har ändå fått älgområdet avregistrerat.

Varnar för hur älgrapporten skickas

Skicka aldrig in rapporten om jaktlagets älgavskjutning till länsstyrelsen utan bekräftelse. Den uppmaningen kommer från Ulf Kallin, riksviltvårdskonsulent på Jägarnas Riksförbund.
Rapporten skall lämnas till länsstyrelsen även om inga älgar fällts.

Bakgrunden till uppmaningen från Ulf Kallin är att flera älgjaktsområden avregistrerades efter den senaste älgjakten under 2008-2009.
– Dessa områden påstås inte ha redovisat erforderlig avskjutningsrapport. Ett flertal avregistrerade älgområden har överklagat länsstyrelsens beslut och hävdat att de visst lämnat in avskjutningsrapporten, kommenterar Ulf Kallin.
Någon länsstyrelse har lyssnat på överklagan och återregistrerat området.

Får endast jaga kalv
– Andra länsstyrelser står fast vid besluten. Avregistrerade områden hänvisas då i de flesta fall att jaga på oregistrerad mark och får således endast fälla kalv under en viss tid, tillägger Ulf Kallin.
Därför vill han uppmana samtliga älgjaktlag att redovisa 2009-2010 års avskjutning i ett rekommenderat brev till respektive länsstyrelse.
– Eller lämna rapporten direkt till länsstyrelsen mot kvitto, säger Ulf Kallin.