I Sverige blir nu grythundar viktiga för mer än räv- och grävlingjakt. I Finland är det vanligt att grythundar möter mårdhundar i underjorden.
Foto: Tommy Pada I Sverige blir nu grythundar viktiga för mer än räv- och grävlingjakt. I Finland är det vanligt att grythundar möter mårdhundar i underjorden.

Varningssystem ska stoppa mårdhundarna

Ett nytt varningssystem i Norrbotten och Västerbotten ska förhindra mårdhunden från att etablera sig i Sverige.
1,5 miljoner kronor satsas av Naturvårdsverket i projektet. Systemet består av fällor och kamerabevakade åtelplatser, som ska larma så fort en mårdhund dyker upp.

– Det viktigaste just nu är att ta reda på var det finns mårdhundar, säger forskaren P-A Åhlén till Norrländska Socialdemokraten, NSD.

P-A Åhlén från Sveriges lantbruksuniversitet håller i projektet tillsammans med Fredrik Dahl.

Projektet har bildat en arbetsgrupp, där lokala jägare, representanter från Jägareförbundet och de två länsstyrelserna medverkar.

Grythundar spelar stor roll

Även Övre norrlands grythundsklubb kommer att vara med i projektet, eftersom grythundar kommer att spela stor roll i arbetet.

Enligt P-A Åhlén innebär en eventuell etablering ett stort hot mot den framtida naturvården.

– För sällsynta fåglar som rördrom, skäggmes och svarttärna skulle det innebära en katastrof. Mårdhundens naturliga livsmiljö är våtmarker och den kan slå ut mer än hälften av fågelpopulationen i ett område, berättar P-A Åhlén för NSD.

Sverige har även förbundit sig att motarbeta spridningen av djur som mårdhund genom olika internationella konventioner. Arten ska inte finnas i Sverige eftersom den hotar den biologiska mångfalden.

Sprider farliga sjukdomar

Mårdhunden sprider rabies, trikiner och echinococcer som tillhör bandmasksläktet.

– Om vi får hit echinococcer kan vi inte äta bär och svamp som plockas i skogen utan att allt kokas ordentligt först. Då riskerar vi att drabbas av en dödlig sjukdom bara genom att vistas i skogen på vanligt sätt, säger P-A Åhlén till NSD.