Västerbottens länsledning vill ha ökad lojakt

40 loföryngringar i Västerbotten bör bli högst 30. Länsstyrelsen i Västerbotten vill utöka vinterns lojakt. Målet är att jakten ska hålla lostammen under en nivå på 30 föryngringar.

De rovdjursinventeringar som gjorts av länsstyrelsen i Västerbotten visar att det är gott om rovdjur i länet. Lodjursstammen ökar, det är ovanligt många järvar, det finns några enstaka vargar, björnstammen är stabil och det har varit gynnsamt för kungsörnarna.
Resultatet av inventeringen skickas nu till Naturvårdsverket och sametinget.

40 loföryngringar i Västerbotten
Lodjursstammen består av ungefär 40 föryngringar och överskrider de gränser som förvaltningsplanen bestämt. Lodjuren har även spritt sig till kustlandet, så nu finns det lodjur i hela länet.
– Vi har rekommenderat Naturvårdsverket att öka jakten på lodjur i länet, så att stammen minskas till en nivå under förvaltningsplanens övre gräns på 30 föryngringar, säger naturvårdschef Björn Jonsson.

Av de cirka 300 björnar som finns i länet fälldes totalt 27 stycken. Tre björnar till dog i trafikolyckor. De flesta av de dödade björnarna var hanar och de var alla spridda över större delen av länet.

Björnstammen växer mycket sakta
Jägarnas björnobservationer tyder på att björnstammen annars växer mycket långsamt. Med hjälp av DNA-analys av björnspillning fastställs med några års mellanrum hur många björnar det finns. Nästa gång det är dags blir hösten 2009.
Sedan inventeringarna av järvstammen började år 1996 har järvarna aldrig varit så många som i år. 24 föryngringar är konstaterade. Stammen har snart nått förvaltningsplanens miniminivå på 26 föryngringar.

Nya järvlyor hittade
– Vi har i år hittat ett antal järvlyor långt nere i skogslandet. Det är mycket positivt eftersom järven enligt förvaltningsplanen ska återkolonisera denna del av länet, säger Michael Schneider, rovdjursansvarig vid länsstyrelsen.
Kungsörnarna har nästan nått samma toppnotering som år 2004. 60 lyckade häckningar och ett hundratal etablerade par är konstaterade.
I Vännäs kommun har man haft sin första kungsörnshäckning. Flest kungsörnar finns det i Åsele kommun.

Var är de två vargarna?
Under tiden mellan oktober 2007 och september 2008 har det funnits tre olika vargar i länet. En av dem var Bullmarksvargen, som nu är död. En annan var en invandrad varg och den tredje okänd. När spårsnön kommer ska man ta reda på var de två överlevande vargarna har tagit vägen.