Antalet vargar ökar i Europa. I Tyskland har varsgatammen gått från ett revir till tolv på bara elva år.
Foto: Ron Hilton/Shutterstock.com Antalet vargar ökar i Europa. I Tyskland har varsgatammen gått från ett revir till tolv på bara elva år.

Växande tysk vargstam

För hundra år sedan så gott som utrotades varg från Tyskland på grund av jakt. Nu har det konstaterats att det finns tolv vargrevir i landet. De har invandrat från Polen.

Även på resten av den europeiska kontinenten är vargen på frammarsch.

För elva år sedan fanns det ett enda vargrevir i Tyskland, och i dagsläget finns det 12. Enligt professor Beata Jessel, chef på Tysklands motsvarighet till Naturvårdsverket, är vargens återtåg till tyska marker ”ostoppbart”.

Anpassar sig till nya marker

Under en två år lång studie har det visat sig att vargen inte behöver avlägsna skogsområden, utan har börjat anpassa sig till de mer moderna omgivningarna.
– Vargar behöver inte vildmark, utan sprider sig lika väl i vårat landskap och anpassar sig till de mest varierande habitat, säger professor Beata Jessel i en intervju i tidningen Westdeutsche Allgemeine Zeitung.
En hona, som bär GPS-sändare, har visat sig bygga sin lya bara 500 meter från en trafikerad väg och uppfostra sina valpar utan att störas av trafiken.
Två revir nära Berlin
Av de 12 revir som nu finns i Tyskland ligger två bara 65 kilometer från Berlin och består av totalt 18 vargar.
Forskare räknar med att det i dag finns över 100 vargar i Tyskland.
Ökar i hela Europa
Antalet vargar har dessutom ökat på hela den europeiska kontinenten, men det finns inga på de brittiska öarna. Däremot har privata organisationer diskuterat möjligheten att återinföra varg till skogarna i Skottland.
Flest vargar finns det i Ryssland, där man räknar med omkring 50 000 individer. De flesta finns dock i de östra och mer avlägsna delarna av landet. Ukraina har ungefär 2 000 vargar.
I Turkiet finns, en i jämförelse med resten av Europa, jättestor vargpopulation – 5 000 vargar. I Spanien räknar man med en stam på 1 500 vargar.
Så här ser vargpopulationen ut land för land:
• Spanien 1 500 st
• Italien 500 st
• Tyskland 110 st
• Polen 600 st
• Slovakien 400 st
• Bosnien/Herzegovina 600 st
• Serbien 500 st
• Turkiet 5 000 st
• Bulgarien 800 st
• Rumänien 2 500 st
• Ukraina 2 000 st
• Litauen 600 st
• Lettland 900 st
• Estland 500 st
• Ryssland 50 000 st
Fotnot: Vargsiffrorna för Europa kommer från WWF, Världsnaturfonden.