Användning av mörkerriktmedel har nämnts som en orsak till att fler vildsvin fälls. Men Jens Gustafsson menar att koppling inte är speciellt tydlig.
Foto: Peter Ekeström Användning av mörkerriktmedel har nämnts som en orsak till att fler vildsvin fälls. Men Jens Gustafsson menar att koppling inte är speciellt tydlig.

Växande vildsvinsstam kan ha kulminerat

Rekordavskjutningen av vildsvin är ett faktum, men kanske är stammen på väg att kulminera. ”Det handlar ju inte om en oändlig resurs, till slut når man gränsen”, säger Jens Gustafsson, riksviltvårdskonsulent på JRF.

Jakt & Jägare skrev i går om förra jaktårets rekordavskjutning av vildsvin med nära 160 000 fällda djur. Detta innebär en ökning med omkring 13 000 fällda vildsvin jämfört med det tidigare jaktåret.
Jens Gustafsson, riksviltvårdskonsulent på Jägarnas Riksförbunds, JRF, utesluter inte att vildsvinsstammen kan vara på väg att närma sig en storleksmässig kulmen.

”Ger en gräns”
– Det finns ju inga entydiga fakta, men många jägare nämner att det är färre vildsvin än tidigare. Och då många säger samma sak kan det spegla en verklighet, säger Jens Gustafsson och fortsätter:
– När avskjutningen ökar varje år får det till slut effekt. Biologi och matematik i förening ger en gräns, sedan går det ner. Det kan ju också vara så att det fortfarande ökar i norr där stammen inte är så stor.

Lokala skillnader
Skåne och Södermanland toppar fortfarande listan över länen där det skjuts flest vildsvin med 26 903 respektive 12 122 fällda vildsvin under jaktåret 2020/2021 – en ökning med ett par 1 000 djur i vardera länet.
– Men förhållandena kan variera. Det kan handla om att det lokalt är varmt, finns mycket ollon eller har varit en gynnsam odlingssäsong. Det är sällan bara en faktor som påverkar en viltstam, säger Jens Gustafsson.