Verket skjuter på vargbesked

I dag skulle besked om hur många vargar det behövs i Sverige meddelas. Naturvårdsverket skulle också svara regeringen om det går att utöka skyddsjakten på varg. Men sent på fredagseftermiddagen meddelade verkets presstjänst att ärendet dröjer till på tisdag.

Naturvårdsverket har fått in yttranden från en rad forskargrupper, både svenska och utländska, på vad som kan anses vara gynnsam bevarandestatus för den svenska vargstammen.
Med ledning av forskarnas slutsatser skulle verket på fredagen sätta en ny siffra för gynnsam bevarandestatus.

Utökad skyddsjakt? 
Regeringen och landsbygdsminister Sven-Erik Bucht har också begärt en analys kring om skyddsjakt på varg kan utökas. Är det exempelvis möjligt att skjuta bort hela flockar i områden där vargar börjar angripa tamboskap? Är det möjligt att skjuta vargar som kommer inom en viss närhet av tamdjur?

Fördröjt 
Två olika besked som väntades från Naturvårdsverket, alltså. Under fredagsförmiddagen meddelades att Naturvårdsverket skulle ge svar sent på fredagskvällen, kanske så sent som vid 20-tiden.
Vid 17.30-tiden kom nytt besked.
– Det dröjer till på tisdag, sa Anneli Nivrén, presschef på Naturvårdsverket.