– Man kan tycka att det är för jävlig att jägarnas pengar går till sådant här. Vi krigar så gott vi kan för att få bort de oseriösa projekt som söker pengar från Viltvårdsfonden, kommenterar Jägareförbundets Bengt Röken.
Foto: Anders Ljung – Man kan tycka att det är för jävlig att jägarnas pengar går till sådant här. Vi krigar så gott vi kan för att få bort de oseriösa projekt som söker pengar från Viltvårdsfonden, kommenterar Jägareförbundets Bengt Röken.

”Vi saknar vetorätt mot vargprojekt”

– Vi var väldigt kritiska till vargprojekt, men vi har ingen vetorätt. Den bedömning vi gör ska basera sig på vetenskaplig relevans samt vilken relevans projektet har för jakt och viltvård.

Det säger Rolf Brittas, en av Jägareförbundets representanter i Naturvårdsverkets Viltkommitté, som sa ja till att genetikern Linda Laikres fick 1,2 miljoner kronor ur Viltvårdsfonden för sin forskning om vargars genetik.

Jakt & Jägare berättade igår att genetikerna Linda Laikre och kollegan Nils Ryman beviljats sammanlagt 1,2 miljoner kronor ut Viltvårdsfonden för att ett projekt under två år om genetiskt livskraftiga rovdjursstammar i Fenoskandinavien.

Linda Laikre har tidigare gjort sig känd för att vilja ha minst tusen vargar i Sverige.

Anslaget hon nu beviljats kommer från Viltvårdsfonden dit svenska jägare betalat med det statliga jaktkortet.

I kommittén som avgör vart forskningspengarna ska gå sitter två jägarrepresentanter, Rolf Brittas och Bengt Röken från Svenska Jägarförbundet.

Rolf Brittas är verksamhetschef för samverkansområde Mitt i Gävle Dala och på deltid samordnare av rovdjursfrågor inom Jägareförbundet. Han säger så här om Linda Laikres forskningsprojekt.

”Vi var väldigt kritiska”
– Vi var väldigt kritiska till projektet men vi har inte vetorätt. När man ska ta ställning till ett projekt gör vi en bedömning som baserar sig på vetenskaplig relevans och en bedömning av vilken relevans projektet har för jakt och viltvård.

• Men har ni sagt nej eller reserverat er?

– Vi har bara möjlighet att lämna synpunkter, men någon formell omröstning sker inte, svarar Rolf Brittas.

Bengt Röken är pensionerad efter att ha varit veterinär på Kolmårdens djurpark och är Jägarförbundets andra representant i kommittén.

– Vi har gjort vad vi har kunnat för att stoppa det här. Men projektet har fått högsta vetenskapliga betyg av den externa vetenskapliga bedömaren. Det är inget vi kan ändra på, säger Bengt Röken.

”Vi krigar så gott vi kan”
– Man kan tycka att det är för jävlig att jägarnas pengar går till sådant här. Vi krigar så gott vi kan för att få bort de oseriösa projekt som söker pengar från Viltvårdsfonden, kommenterar Bengt Röken.

Enligt reglerna bedöms ett forskningsprojekt på en skala noll till 20 poäng som är max.

– Från jägarhåll försöker vi bedöma om ett forskningsprojekt är relevant för viltförvaltningen. Där kan vi kanske minska ett projekts totala poängsumma med några poäng om vi anser att så inte är fallet, säger Bengt Röken.


Ledamöter i Viltkommittén är följande:

• Vesa Ruusila (ordförande) – Finnish Game and Fisheries Research Institute.

• Per Sjögren-Gulve – Naturvårdsverket.

• Rolf Brittas – Svenska Jägareförbundet.

• Bengt Ole Röken – Svenska Jägareförbundet

• Björn Jonsson – länsstyrelsen i Västerbotten.

• Elin Wihlborg – Linköpings universitet.

• Øystein Holand – Universitetet for Miljø- og Biovitenskap, Ås.

• Leif Mattsson – Sveriges Lantbruksuniversitet, Alnarp.

• Liselotte W Andersen – Danmarks Miljøundersøgelser (DMU), Aarhus.